gerb
Türkmenistanyň Zähmet we ilaty durmuş
taýdan goramak ministrligi
TELEFON SORAG JOGAP GULLUGY MINISTRLIGI
Kabulhana (99312) 39-48-05 (99312) 39-48-07 
Zähmet gatnaşyklary we zähmet şertleri müdirligi (99312) 39-48-12 (99312) 39-48-16
Zähmet gory we iş üpjünçilik müdirligi (99312) 39-48-20 (99312) 39-48-25
Zähmeti kadalaşdyrmak we zähmet haky müdirligi (99312) 39-48-34 (99312) 39-48-29 
Usulyýet müdirligi (99312) 39-48-36 (99312) 39-48-92
Durmuş üpjünçiligi bölümi (99312) 39-48-44 (99312) 39-48-45
Maglumat-tehnologiýalar bölümi (99312) 39-48-49  (99312) 39-48-50
Buhgalteriýa hasabaty we maliýe bölümi (99312) 39-48-58 (99312) 39-48-59
Halkara gatnaşyklary bölümi (99312) 39-48-54 (99312) 39-48-55 
Işgärler we ýörite işler bölümi (99312) 39-48-14 (99312) 39-48-69
Gözegçilik-derňew bölümi (99312) 39-48-64 (99312) 39-48-65
Iş dolandyryş müdirligi (99312) 39-48-48  (99312) 39-48-76
TELEFON SORAG JOGAP GULLUGY PENSIÝA GAZNASY
Kabulhana  (99312) 39-48-67 (99312) 39-48-38
Pensiýa gatançlaryny dolandyrmak müdirligi (99312) 39-48-97 (99312) 39-48-91
Pensiýa ätiýaçlandyrmasy müdirligi (99312) 39-48-95 (99312) 39-48-96
Pensiýa we döwlet kömek pullary üpjünçiligi müdirligi (99312) 39-48-79 (99312) 39-48-17
Buhgalteriýa hasabaty we maliýe müdirligi (99312) 39-48-89 (99312) 98-21-48
Maglumat - tehnologiýalar bölümi (99312) 39-48-82  (99312) 39-48-33
Gözegçilik-derňew bölümi (99312) 39-48-85 (99312) 39-48-39
Işgärler bölümi (99312) 39-48-87 (99312) 39-48-40
Maddy-üpjünçilik bölümi (99312) 39-48-88 (99312) 39-48-30