Ministrlik hakynda

Ýerli bölüm (edara)

Normatiw hukuk çeşmeleri

Çaplar we täzelikler

Ilatyň iş bilen üpjünçiligi

 

Garaşsyz, Hemişelik Bitarap döwletimizde ýaşaýan ynsanlaryň ählisi her bir ädimde özi hakynda döwletimiziň, hökümetimiziň, Prezidentiň özüniň yzygiderli alada edýändigini duýup ýaşamalydyr

 

TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI

GURBANGULY BERDIMUHAMEDOW

 

TÜRKMENISTANYŇ  ZÄHMET  WE  ILATY

DURMUŞ  TAÝDAN  GORAMAK  MINISTRLIGI

744000,  Türkmenistan,  Aşgabat ş., 

Arçabil şaýoly, 156

Tel:     (+99312) 39-48-05

Faks:  (+99312) 39-48-74

e-mail: mlsp@online.tm