| Esasy | Indiki |

Telefon sorag jogap gullugy

T/b

Sebitler

Indeks we edaranyň ýerleşýän ýeri

Telefonlarynyň nomeri

 

Aşgabat şäheri

Pensiýa gaznasy

1

Türkmenistanyň pensiýa gaznasy

744000  Arçabil şaýoly, 156

(99312) 39-48-67

(99312) 39-48-83

2

Aşgabat şäheriniň pensiýa gaznasynyň müdirligi

744000  Seýitnazar Seýdi köç., 3-njij jaýy

(99312) 92-25-75

(99312) 92-22-28

3

Abadan etrap pensiýa gaznasynyň bölümi

745220 Oguzhan köç., 8-nji jaýy

 

(99312) 33-24-12

(99312) 33-24-13

4

Arçabil etrap pensiýa gaznasynyň bölümi

744000 Bekrewe, Molodýojnaýa köç., 25-nji jaýy

(99312) 37-46-22

(99312) 37-43-22

5

Bagtyýarlyk etrap pensiýa gaznasynyň bölümi

744000 Aşgabat ş., Ostrowskiý köç., 53-nji jaýy

(99312) 36-80-27

(99312) 36-92-38

6

Berkararlyk etrap pensiýa gaznasynyň bölümi

744005 Aşgabat ş., Kemine köç., 30-njy jaýy

(99312) 27-55-65

(99312) 27-56-27

7

Köpetdag etrap pensiýa gaznasynyň bölümi

744000 Aşgabat ş., Seýitnazar Seýdi köç.,
3-njij jaýy

(99312) 92-07-09

(99312) 92-31-57

8

Ruhabat etrap pensiýa gaznasynyň bölümi

745202 Gurbansoltan şaýoly, 9-nji jaýy, 90 km

(99312) 35-28-29

(99312) 35-34-75

Zähmet we ilatyň iş bilen üpjünçiligi

1

Aşgabat şäheriniň zähmet we ilatyň iş bilen üpjünçilik müdirligi

744000 Aşgabat ş., Seýitnazar Seýdi köç.,
3-njij jaýy

(99312) 92-21-37

(99312) 92-62-20

2

Abadan etrap zähmet we ilatyň iş bilen üpjünçilik bölümi

745220 Gündogar köç., 1-nji jaýy

(99312) 33-03-93

(99312) 33-03-65

3

Arçabil etrap zähmet we ilatyň iş bilen üpjünçilik bölümi

744000 Bekrewe, Molodýojnaýa köç., 25-nji jaýy

(99312) 37-46-09

(99312) 37-45-39

4

Bagtyýarlyk etrap zähmet we ilatyň iş bilen üpjünçilik bölümi

744000 Aşgabat ş., Ostrowskiý köç., 53-nji jaýy

(99312) 36-85-75

(99312) 36-90-76

5

Berkararlyk etrap zähmet we ilatyň iş bilen üpjünçilik bölümi

744005 Aşgabat ş., Kemine köç., 30-njy jaýy

(99312) 27-61-12

6

Köpetdag etrap zähmet we ilatyň iş bilen üpjünçilik bölümi

744000 Aşgabat ş., Seýitnazar Seýdi köç.,
3-njij jaýy

(99312) 92-71-82

(99312) 92-10-94

7

Ruhabat etrap zähmet we ilatyň iş bilen üpjünçilik bölümi

745202 Gurbansoltan şaýoly, 9-nji jaýy, 90 km

(99312) 24-31-78

Aşgabat şäheriniň ýalňyz gartaşan raýatlara we maýyplara hyzmat edýän merkezi 

744000 Aşgabat ş., Azady köç., 81 jaýy

(99312) 93-06-13

(99312) 93-27-36

 

Ahal welaýaty

Pensiýa gaznasy

1

Ahal welaýat pensiýa gaznasynyň müdirligi

745205 Änew şäheri, Halklaryň dostlugy köçesi, 2-nji jaýy

(99312) 92-11-36

(993137) 3-34-88

2

Ak-bugdaý etrap pensiýa gaznasynyň bölümi

745205 Änew şäheri, Gurbansoltan köç, 20-njy jaýy

(993137) 3-66-60

(993137) 3-62-09

3

Altyn-Asyr etrap pensiýa gaznasynyň bölümi

745361 Altyn-Asyr etrap, Aşgabat köçesi, 3-nji jaýy

(993135) 4-60-10

4

Baharly etrap pensiýa gaznasynyň bölümi

745180 Baharly etrap, Türkmenbaşy köç., 5-nji jaýy

(993131) 2-27-72

(993131) 2-20-25

5

Gökdepe etrap pensiýa gaznasynyň bölümi

745190 Gökdepe etrap, Annanyýazow köç., 17-nji jaýy

(993132) 2-18-94

(993132) 4-70-51

6

Kaka etrap pensiýa gaznasynyň bölümi

745340 Kaka şäheri Ýeniş köçesi, 1-nji jaýy

(993133) 3-13-83

(993133) 3-13-76

7

Sarahs etrap pensiýa gaznasynyň bölümi

745250 Sarahs etrap, S.A.Nyýazow köçesi, 11-nji jaýy

(993134) 2-14-76

(993134) 2-18-64

8

Tejen etrap pensiýa gaznasynyň bölümi

745360 Tejen etrap, Saryýewa , 12-nji jaýy

(993135) 4-03-74

9

Tejen şäher pensiýa gaznasynyň bölümi

745360 Tejen etrap, Saryýew köç., 12-nji jaýy

(993135) 4-13-75

(993135) 4-88-76

Zähmet we ilatyň iş bilen üpjünçiligi

1

Ahal welaýatynyň zähmet we ilatyň iş bilen üpjünçilik müdirligi

745205 Änew şäheri, Ahal köçesi, 4-njy jaýy

(993137) 3-36-32

(993137) 3-35-56

2

Ak-bugdaý etrap zähmet we ilatyň iş bilen üpjünçilik bölümi

745205 Änew şäheri, Watan köç, 1-nji jaýy

(993137) 3-67-14

3

Altyn-Asyr etrap zähmet we ilatyň iş bilen üpjünçilik bölümi

745361 Altyn-Asyr etrap, Aşgabat köçesi,

3/4 jaýy

(993135) 4-70-76

(993135) 4-69-21

4

Baharly etrap zähmet we ilatyň iş bilen üpjünçilik bölümi

745180 Baharly etrap, Türkmenbaşy köç.,

5-nji jaýy

(993131) 2-30-52

5

Gökdepe etrap zähmet we ilatyň iş bilen üpjünçilik bölümi

745190 Gökdepe etrap, Annanyýazow köç., 17-nji jaýy

(993132) 4-08-73

(993132) 4-00-33

6

Kaka etrap zähmet we ilatyň iş bilen üpjünçilik bölümi

745340 Kaka ş., Rowaçlyk, 2-nji jaýy

(993133) 3-15-69

(993133) 3-17-38

7

Sarahs etrap zähmet we ilatyň iş bilen üpjünçilik bölümi

745250 Sarahs ş., Nyýazow köçesi, 17-nji jaýy

(993134) 2-20-71

(993134) 2-12-60

8

Tejen etrap zähmet we ilatyň iş bilen üpjünçilik bölümi

745360 Tejen etrap, Magtymguly , 5-nji jaýy

(993135) 4-86-19

9

Tejen şäher zähmet we ilatyň iş bilen üpjünçilik bölümi

745360 Tejen etrap, Magtymguly köçesi, 35-nji jaýy

(993135) 4-46-29

Ahal welaýatynyň ýalňyz gartaşan raýatlara we maýyplara hyzmat edýän merkezi 

745380  Abadan etraby,  Negina köçesi, 16 jaýy

(993138) 33-44-65

 

Balkan welaýaty

Pensiýa gaznasy

1

Balkan welaýat pensiýa gaznasynyň müdirligi

745100 Balkanabat şäheri, kwartal 163, 1-nji jaýy    

(993222) 6-07-97

(993222) 4-80-58

2

Balkanabat şäher pensiýa gaznasynyň bölümi

745100 Balkanabat şäheri, kwartal 148, 10-njy jaýy

(993222) 6-09-67

(993222) 6-09-62

3

Bereket etrap pensiýa gaznasynyň bölümi

745130 Bereket etrap, Derýaýew köçesi, 8-nji jaýy

(993247) 3-11-50

(993247) 3-25-24

4

Esenguly etrap pensiýa gaznasynyň bölümi

745240 Essenguly etrap, Balgyzyl köçesi, 46-njy jaýy

(993245) 3-30-69

(993245) 3-21-88

5

Etrek etrap pensiýa gaznasynyň bölümi

745230 Etrek etrap, Türkmenbaşy şaýoly, 16 jaýy

(993242) 4-09-00

(993242) 4-09-01

6

Gumdag şäher pensiýa gaznasynyň bölümi

745110 Gumdag şäheri, Täşliýew köçesi, 1-nji jaýy

(993241) 2-31-68

(993241) 3-34-96

7

Hazar şäher pensiýa gaznasynyň bölümi

745030 Hazar şäheri, kwartal 33, jaý 3-a

(993240) 2-01-00

(993240) 2-01-10

8

Magtymguly etrap pensiýa gaznasynyň bölümi

745180 Magtymguly etrap, Garadäli göklen köçesi, 28-nji jaýy

(993248) 4-00-97

(993248) 4-04-97

9

Serdar etrap pensiýa gaznasynyň bölümi

745150 Serdar etrap, O.Akmämmedow köçesi, 43-nji jaýy

(993246) 5-39-52

(993246) 7-01-17

10

Serdar şäher pensiýa gaznasynyň bölümi

745150 Serdar etrap, Annamamedow köçesi, 43-nji jaýy

(993246) 5-00-49

(993246) 5-38-82

11

Türkmenbaşy etrap pensiýa gaznasynyň bölümi

745000 Türkmenbaşy etr, M.Begenow köçesi, 108-nji jaýy

(993243) 7-91-28

(993243) 7-90-80

12

Türkmenbaşy şäher pensiýa gaznasynyň bölümi

745000 Türkmenbaşy ş., Magtymguly köçesi, 33-nji jaýy

(993243) 5-08-20

(993243) 5-10-78

Zähmet we ilatyň iş bilen üpjünçiligi

1

Balkan welaýat zähmet we ilatyň iş bilen üpjünçilik müdirligi

745100 Balkanabat şäheri, kwartal 184, 1-nji jaýy    

(993222) 6-45-22(993222) 4-84-45

2

Balkanabat şäher zähmet we ilatyň iş bilen üpjünçilik bölümi

745100 Balkanabat şäheri, kwartal 184, 1-nji jaýy

(993222) 4-84-48

(993222) 4-89-65

3

Bereket etrap zähmet we ilatyň iş bilen üpjünçilik bölümi

745130 Bereket etrap, H. Babaýew köçesi, 65-nji jaýy

(993247) 3-29-44

(993247) 3-13-82

4

Esenguly etrap zähmet we ilatyň iş bilen üpjünçilik bölümi

745240 Essenguly etrap, Balgyzyl 10-njy köçesi, 345 jaýy

(993245) 3-20-78

(993245) 3-21-75

5

Etrek etrap zähmet we ilatyň iş bilen üpjünçilik bölümi

745230 Etrek etrap, Magtymguly köçesi, 26-njy jaýy

(993242) 4-09-10

6

Gumdag  şäher zähmet we ilatyň iş bilen üpjünçilik bölümi

745110 Gumdag şäheri, Ödäýew köçesi, 24-njy jaýy

(993241) 2-30-21

(993241) 2-39-40

7

Hazar şäher zähmet we ilatyň iş bilen üpjünçilik bölümi

745030 Hazar şäheri, kwartal 33, jaý 3-a

(993240) 2-43-70

8

Magtymguly etrap zähmet we ilatyň iş bilen üpjünçilik bölümi

745180 Magtymguly etrap, Durdy şahyr köçesi, 15-nji jaýy

(993248) 4-18-81

(993248) 4-03-59

9

Serdar etrap zähmet we ilatyň iş bilen üpjünçilik bölümi

745150 Serdar etrap, Geldimämmedow köçesi, 18-nji jaýy

(993246) 5-44-30

(993246) 7-01-14

10

Serdar şäher zähmet we ilatyň iş bilen üpjünçilik bölümi

745150 Serdar etrap, Geldimämmedow köçesi, 18-nji jaýy

(993246) 5-45-54

(993246) 5-25-22

11

Türkmenbaşy etrap zähmet we ilatyň iş bilen üpjünçilik bölümi

745000 Türkmenbaşy etr, Magtymguly köçesi, 11-nji jaýy

(993243) 7-99-37

(993243) 7-81-85

12

Türkmenbaşy şäher zähmet we ilatyň iş bilen üpjünçilik bölümi

745000 Türkmenbaşy ş., Magtymow köçesi, 11-nji jaýy

(993243) 2-05-88

(993243) 2-53-64

Türkmenbaşy şäheriniň ýalňyz gartaşan raýatlara we maýyplara hyzmat edýän merkezi 

745000 Türkmenbaşy ş., Mirişew köçesi, 12 jaýy

(993243) 5-15-62

 

 

Daşoguz welaýaty

Pensiýa gaznasy

1

Daşoguz welaýat pensiýa gaznasynyň müdirligi

746300 Daşoguz şäheri, N.Andalyp köçesi, 21-nji jaýy

(993322) 5-72-90

(993322) 5-01-33

2

Akdepe etrap pensiýa gaznasynyň bölümi

746340 Akdepe etrap, Babaýew köçesi, 41-nji jaýy

(993344) 3-13-34

(993344) 3-13-44

3

Boldumsaz etrap pensiýa gaznasynyň bölümi

746350 Boldumsaz etrap, S.Niýazow köçesi, 20-nji jaýy

(993346) 3-14-49

(993346) 4-04-47

4

Daşoguz şäher pensiýa gaznasynyň bölümi

746300 Daşoguz şäheri, N.Andaliba köçesi, 21-nji jaýy

(993322) 9-20-21

(993322) 5-50-18

5

Görogly etrap pensiýa gaznasynyň bölümi

746380 Görogly etrap, T.Ataýew köçesi, 21-nji jaýy

(993340) 3-12-69

(993340) 3-06-24

6

Gubadag etrap pensiýa gaznasynyň bölümi

746380 Gubadag etrap, Özbekistan köçesi, 2-nji jaýy

(993345) 3-10-61

(993345) 3-19-77

7

Gurbansoltan eje adyndaky etrap pensiýa gaznasynyň bölümi

746320 Gurbansoltan etrap, N.Andalyp köçesi, 134 jaýy

(993343) 3-13-64

(993343) 3-28-16

8

Köneürgenç etrap pensiýa gaznasynyň bölümi

746350 Köneürgenç etrap, S.Niýazow köçesi, 3-nji jaýy

(993347) 3-10-24

(993347) 3-03-80

9

Köneürgenç şäher pensiýa gaznasynyň bölümi

746350 Köneürgenç etrap, S.Niýazow köçesi, 3-nji jaýy

(993347) 3-10-34

(993347) 3-27-44

10

Ruhybelent etrap pensiýa gaznasynyň bölümi

Ruhybelent şäherçesi

 (993342) 3-11-69

 (993342) 3-11-71

11

S.A.Niýazow adyndaky etrap pensiýa gaznasynyň bölümi

746311 S.A.Niýazow etrap, Türkmenbaşy şaýoly, 2-nji jaýy

(993348) 3-22-07

(993348) 3-08-77

12

S.Türkmenbaşy adyndaky etrap pensiýa gaznasynyň bölümi

746400 Türkmenbaşy etr, S.Türkmenbaşy şaýoly, 4-njy jaýy

(993349) 3-11-48

(993349) 3-12-42

Zähmet we ilatyň iş bilen üpjünçiligi

1

Daşoguz welaýat zähmet we ilatyň iş bilen üpjünçilik müdirligi

746300 Daşoguz şäheri, 10-njy ýyl Abadanlyk köçesi, 11-nji jaýy

(993322) 5-40-25

(993322) 5-57-06

2

Akdepe etrap zähmet we ilatyň iş bilen üpjünçilik bölümi

746340 Akdepe etrap, Aşyk Aýdyň köçesi, 76-njy jaýy

(993344) 3-03-43

(993344) 3-23-05

3

Boldumsaz etrap zähmet we ilatyň iş bilen üpjünçilik bölümi

746350 Boldumsaz etrap, P.Ýegendurdyýew köçesi, 18-nji jaýy

(993346) 4-01-00

(993346) 4-01-01

4

Daşoguz şäher zähmet we ilatyň iş bilen üpjünçilik bölümi

746300 Daşoguz şäheri, N.Andalyp köçesi, 21-nji jaýy

(993322) 5-62-52

(993322) 5-04-97

5

Görogly etrap zähmet we ilatyň iş bilen üpjünçilik bölümi

746380 Görogly etrap, A.Ataýew köçesi, 75-nji jaýy

(993340) 3-07-28

(993340) 3-01-64

6

Gubadag etrap zähmet we ilatyň iş bilen üpjünçilik bölümi

746380 Gubadag etrap, Azatlyk köçesi, 45-nji jaýy

(993345) 3-08-92

7

Gurbansoltan eje adyndaky etrap zähmet we ilatyň iş bilen üpjünçilik bölümi

746320 Gurbansoltan etrap, Parahatçylyk köçesi, 1-nji jaýy

(993343) 3-13-28

8

Köneürgenç etrap zähmet we ilatyň iş bilen üpjünçilik bölümi

746350 Köneürgenç etrap, S.Niýazow köçesi, 2-nji jaýy

(993347) 3-70-95

9

Köneürgenç şäher zähmet we ilatyň iş bilen üpjünçilik bölümi

746350 Köneürgenç şäheri, S.Niýazow şaýoly, 2-nji jaýy

(993347) 3-70-07

(993347) 3-70-06

10

Ruhybelent etrap zähmet we ilatyň iş bilen üpjünçilik bölümi

Ruhybelent şäherçesi, Şagadam köçesi, 5-nji jaýy

 (993343) 3-11-51

11

S.A.Niýazow adyndaky etrap zähmet we ilatyň iş bilen üpjünçilik bölümi

746311 S.A.Niýazow etrap, Türkmenbaşy şaýoly, 2-nji jaýy

(993348) 3-30-30

(993348) 3-00-97

12

S.Türkmenbaşy adyndaky etrap zähmet we ilatyň iş bilen üpjünçilik bölümi

746400 Türkmenbaşy etr, S.Türkmenbaşy şaýoly, 1-nji jaýy

(993349) 3-03-37

(993349) 3-03-31

Daşoguz şäheriniň ýalňyz gartaşan raýatlara we maýyplara hyzmat edýän merkezi 

746300 Daşoguz şäheri, N.Andalyp köçesi, 21-nji jaýy

(993322) 5-03-91

(993322) 5-91-48

Lebap welaýaty

Pensiýa gaznasy

1

Lebap welaýat pensiýa gaznasynyň müdirligi 

746100 Türkmenabat şäher, Babagammar çesi, 48-nji jaýy

(993422) 3-19-50

(993422) 3-12-81

2

Atamyrat etrap pensiýa gaznasynyň bölümi

746620 Atamyrat etrap, A.Niýazow köçesi, 5-nji jaýy

(993444) 2-10-46

(993444) 2-10-41

3

Beýik Türkmenbaşy ad. etrap pensiýa gaznasynyň bölümi

746613 Dostluk şäherçe, Türkmenistan köçesi, 8-nji jaýy

(993465) 2-04-88

(993465) 2-04-99

4

Birata etrap pensiýa gaznasynyň bölümi

746240 Birata şäherçe, Mäti Kösäýew çesi, 20-nji jaýy

(993445) 2-03-73

(993445) 2-11-95

5

Döwletli etrap pensiýa gaznasynyň bölümi

746613 Jeýhun şäherçe merkezi

 (993434) 2-00-11

6

Farap etrap pensiýa gaznasynyň bölümi

746070 Farap şäherçesi, Gurbansoltan çesi, 19-njy jaýy

(993448) 2-01-97

(993448) 2-14-99

7

Galkynyş etrap pensiýa gaznasynyň bölümi

746200 Galkynyş şäherçe, Atamyrat çesi, 4-njy jaýy

(993446) 2-17-45

(993446) 2-06-61

8

Garabekewül etrap pensiýa gaznasynyň bölümi

746140 Garabekewül etrap, Seýdi köçesi, 5-nji jaýy

(993443) 2-01-44

9

Garaşsyzlyk etrap pensiýa gaznasynyň bölümi

746214 Niýazow şäherçe, Mukaddes Ruhnama çesi, 41-nji jaýy

(993432) 2-11-42

(993432) 2-11-96

10

Gazojak şäher pensiýa gaznasynyň bölümi

746240 Gazojak şäher, Azady köçesi, 504-njy jaýy

(993438) 2-04-30

(993438) 2-19-94

11

Halaç etrap pensiýa gaznasynyň bölümi 

746632 Halaç etrap, A. Niýazow çesi, 27-nji jaýy

(993441) 2-09-32

(993441) 2-08-56

12

Hojambaz etrap pensiýa gaznasynyň bölümi

746150 Hojambaz şäherçe, S. Niýazow köçesi, 23-nji jaýy

(993442) 2-04-46

(993442) 2-01-13

13

Köýtendag etrap pensiýa gaznasynyň bölümi

746670 Köýtendag şäherçe, Türkmenbaşy çesi, 41-nji jaýy

(993440) 2-08-41

(993440) 2-08-42

14

Magdanly şäher pensiýa gaznasynyň bölümi

746680 Magdanly şäher, Ýaşlyk köçesi, 25-nji jaýy

(993431) 2-03-92

(993431) 2-02-51

15

Sakar etrap pensiýa gaznasynyň bölümi

746134 Sakar şäherçe, Azady çesi, 5-nji jaýy

(993449) 2-04-54

(993449) 2-00-73

16

Saýat etrap pensiýa gaznasynyň bölümi

746120 Saýat şäherçe, Türkmenistan çesi, 39-njy jaýy

(993447) 2-13-67

(993447) 2-12-75

17

Serdarabat etrap pensiýa gaznasynyň bölümi

746100 Türkmenabat şäher, Gurbansoltan köçesi, 22-njy jaýy

(993422) 3-34-68

(993422) 3-32-68

18

Seýdi şäher pensiýa gaznasynyň bölümi

746201 Seýdi şäher, 2-mkr, 2-nji jaýy

(993461) 2-04-59

(993461) 2-18-25

19

Türkmenabat şäheriniň pensiýa gaznasynyň bölümi

746100 Türkmenabat şäher, Babagammar köçesi, 48-njy jaýy

(993422) 3-25-55

(993422) 3-14-08

Zähmet we ilatyň iş bilen üpjünçiligi

1

Lebap welaýat zähmet we ilatyň iş bilen üpjünçilik müdirligi 

746100 Türkmenabat şäher, Magtymguly çesi, 2-nji jaýy

(993422) 3-15-22

(993422) 3-19-09

2

Atamyrat etrap zähmet we ilatyň iş bilen üpjünçilik bölümi

746620 Atamyrat etrap, A.Niýazow köçesi, 7-nji jaýy

(993444) 2-10-59

3

Beýik Türkmenbaşy ad. etrap zähmet we ilatyň iş bilen üpjünçilik bölümi

746613 Dostluk şäherçe, Türkmenistan köçesi, 28-nji jaýy

(993465) 2-07-34

4

Birata etrap zähmet we ilatyň iş bilen üpjünçilik bölümi

746240 Birata şäherçe, H.Babaýew çesi, 12-nji jaýy

(993445) 2-15-14

5

Döwletli etrap zähmet we ilatyň iş bilen üpjünçilik bölümi

746613 Şaýoly köçesi, 12-nji jaýy

 (993434) 2-01-15

6

Farap etrap zähmet we ilatyň iş bilen üpjünçilik bölümi

746070 Farap şäherçesi, Amyderýa çesi, 4-njy jaýy

(993448) 2-22-35

7

Galkynyş etrap zähmet we ilatyň iş bilen üpjünçilik bölümi

746200 Galkynyş şäherçe, Altyn asyr çesi, 1-nji jaýy

(993446)

8

Garabekewül etrap zähmet we ilatyň iş bilen üpjünçilik bölümi

746140 Garabekewül etrap, A.Weliýew köçesi, 2-nji jaýy

(993443) 2-09-00

9

Garaşsyzlyk etrap zähmet we ilatyň iş bilen üpjünçilik bölümi

746214 Niýazow şäherçe, Türkmenistan çesi, 20-nji jaýy

(993432)

10

Gazojak şäher zähmet we ilatyň iş bilen üpjünçilik bölümi

746240 Gazojak şäher, Azady köçesi, 504-njy jaýy

(993438) 2-11-52

11

Halaç etrap zähmet we ilatyň iş bilen üpjünçilik bölümi 

746632 Halaç etrap, A. Niýazow çesi, 21-nji jaýy

(993441) 2-07-61

12

Hojambaz etrap zähmet we ilatyň iş bilen üpjünçilik bölümi

746150 Hojambaz şäherçe, S. Niýazow köçesi, 21-nji jaýy

(993442) 2-07-87

13

Köýtendag etrap zähmet we ilatyň iş bilen üpjünçilik bölümi

746670 Köýtendag şäherçe, Türkmenbaşy çesi, 48-nji jaýy

(993440) 2-09-33

(993440) 2-09-34

14

Magdanly şäher zähmet we ilatyň iş bilen üpjünçilik bölümi

746680 Magdanly şäher, Ýaşlyk köçesi, 16-njy jaýy

(993431) 2-24-28

(993431) 2-24-29

15

Sakar etrap zähmet we ilatyň iş bilen üpjünçilik bölümi

746134 Sakar şäherçe, Nyýazow çesi, 6-njy jaýy

(993449) 2-00-61

16

Saýat etrap zähmet we ilatyň iş bilen üpjünçilik bölümi

746120 Saýat şäherçe, Türkmenabat çesi, 39-njy jaýy

(993447) 2-35-11

17

Serdarabat etrap zähmet we ilatyň iş bilen üpjünçilik bölümi

746100 Türkmenabat şäher, Mekan köçesi, 8-nji jaýy

(993422) 4-56-97

18

Seýdi şäher zähmet we ilatyň iş bilen üpjünçilik bölümi

746201 Seýdi şäher, Bitaraplyk köçesi, 2-nji jaýy

(993461) 2-04-50

(993461) 2-22-99

19

Türkmenabat şäheriniň zähmet we ilatyň iş bilen üpjünçilik bölümi

746100 Türkmenabat şäher, Magtymguly köçesi, 2-nji jaýy

(993422) 3-17-28

Türkmenabat şäheriniň ýylňyz gartaşan raýatlara we maýyplara hyzmat edýän merkezi 

746100 Türkmenabat şäher, Akdepe köçesi, 8 jaýy

(993422) 3-72-11

(993422) 3-47-37

 

Mary welaýaty

Pensiýa gaznasy

1

Mary welaýat pensiýa gaznasynyň müdirligi 

745400 Mary şäher, Ýaşlyk köçesi, 1-nji jaýy

(993522) 6-37-30

(993522) 6-37-31

2

Baýramaly etrap pensiýa gaznasynyň bölümi

745430 Baýramaly şäheçe, Şatlyk köçesi, 1-nji jaýy

(993564) 6-71-10

(993564) 6-66-07

3

Baýramaly şäher pensiýa gaznasynyň bölümi

746000 Baýramaly şäher, Soltan Sanjar köçesi, 1-nji jaýy

(993564) 6-02-75

(993564) 6-18-82

4

Garagum etrap pensiýa gaznasynyň bölümi

745430 Garagum etrap, Ýаgty-ýol obasy

(993557) 4-06-72

(993557) 4-03-72

5

Mary etrap pensiýa gaznasynyň bölümi

745400 Mary etrap, Magtymguly köçesi, 2-nji jaýy

(993522) 6-36-04

(993522) 3-59-38

6

Mary şäher pensiýa gaznasynyň bölümi

745400 Mary şäher, Şewçenko köçesi, 15-nji jaýy

(993522) 5-79-07

(993522) 5-79-10

7

Murgap etrap pensiýa gaznasynyň bölümi

745450 Murgap şäherçe, Azady köçesi, 44-njy jaýy

(993565) 4-10-30

(993565) 4-09-54

8

Oguzhan etrap pensiýa gaznasynyň bölümi

746570 Oguzhan şäherçe

(993559) 6-10-20

(993559) 6-06-07

9

Sagarçäge etrap pensiýa gaznasynyň bölümi

745420 Sagarçäge etrap, Baýnazarow köçesi, 75-nji jaýy

(993566) 5-01-71

(993566) 5-01-73

10

Serhetabat etrap pensiýa gaznasynyň bölümi

745570 Serhetabat şäherçe, Garaşsyzlyk köçesi, 14-njy jaýy

(993561) 4-07-60

(993561) 4-00-72

11

Tagtabazar etrap pensiýa gaznasynyň bölümi

746520 Tagtabazar etrap, Beknazarow köçesi, 8 jaýy

(993568) 5-17-65

(993568) 5-25-48

12

Türkmengala etrap pensiýa gaznasynyň bölümi

745430 Türkmengala şäherçe, Magtymguly köçesi, 26-njy jaýy

(993569) 3-16-16

(993569) 3-16-05

13

Wekilbazar etrap pensiýa gaznasynyň bölümi

745480 Wekilbazar şäherçe, Mollanepes köçesi, 2-nji jaýy

(993558) 6-25-76

(993558) 6-25-26

14

Ýoloten etrap pensiýa gaznasynyň bölümi

746420 Ýoloten etrap, Atçaparow köçesi, 71-nji jaýy

(993560) 6-01-38

(993560) 6-01-39

Zähmet we ilatyň iş bilen üpjünçiligi

1

Mary welaýat zähmet we ilatyň iş bilen üpjünçilik müdirligi 

745400 Mary şäher, Magtymguly köçesi, 6-njy jaýy

(993522) 6-77-07

(993522) 6-76-99

2

Baýramaly etrap zähmet we ilatyň iş bilen üpjünçilik bölümi

745430 Baýramaly şäheçe, Soltan Sanjar köçesi, 1-nji jaýy

(993564) 6-26-76

3

Baýramaly şäher zähmet we ilatyň iş bilen üpjünçilik bölümi

746000 Baýramaly şäher, Nurana köçesi, 27-nji jaýy

(993564) 3-02-20

(993564) 3-02-05

4

Garagum etrap zähmet we ilatyň iş bilen üpjünçilik bölümi

745430 Garagum etrap, Aşgabat d/b, Günbatar köçesi, 14-njy jaýy

(993557) 4-02-38

5

Mary etrap zähmet we ilatyň iş bilen üpjünçilik bölümi

745400 Mary etrap, PMK-p, Sakarçäge garaýoly 1 km

(993522) 7-43-57

6

Mary şäher zähmet we ilatyň iş bilen üpjünçilik bölümi

745400 Mary şäher, Magtymguly köçesi, 35-nji jaýy

(993522) 6-71-31

(993522) 6-36-95

7

Murgap etrap zähmet we ilatyň iş bilen üpjünçilik bölümi

745450 Murgap şäherçe, Sähetmyradow köçesi, 8-nji jaýy

(993565) 4-00-19

(993565) 4-18-87

8

Oguzhan etrap zähmet we ilatyň iş bilen üpjünçilik bölümi

746570 Deňizhan şäherçe, Tejen köçesi, 2-nji jaýy

(993559) 6-20-06

9

Sagarçäge etrap zähmet we ilatyň iş bilen üpjünçilik bölümi

745420 Akýap g/k, Hoja Ýusup oba, 40-njy jaýy

(993566) 5-34-30

10

Serhetabat etrap zähmet we ilatyň iş bilen üpjünçilik bölümi

745570 Serhetabat şäherçe, Galkynyş köçesi, 5-njy jaýy

(993561) 4-10-41

(993561) 4-33-53

11

Tagtabazar etrap pensiýa gaznasynyň bölümi

746520 Azatlyk d/b, 6 pagtaçylyk topar jaýy

(993568) 5-21-05

12

Türkmengala etrap zähmet we ilatyň iş bilen üpjünçilik bölümi

745430 Türkmengala şäherçe, Magtymguly köçesi, 25-nji jaýy

(993569) 3-06-26

13

Wekilbazar etrap zähmet we ilatyň iş bilen üpjünçilik bölümi

745480 Mollanepes şäherçe, Türkmenistan köçesi, 8-nji jaýy

(993558) 6-11-94

(993558) 6-11-95

14

Ýoloten etrap zähmet we ilatyň iş bilen üpjünçilik bölümi

746420 Ýoloten etrap, Garaşsyzlyk köçesi,

 1-nji jaýy

(993560) 6-28-01

Mary şäheriniň ýylňyz gartaşan raýatlara we maýyplara hyzmat edýän merkezi 

745400 Mary şäheri, Şewçenko köçesi, 15 jaýy

(993522) 5-78-76

(993522) 5-79-14

 

 

| Esasy | Indiki |