Täzelikler

Halk hojalyk toplumyny döwrebaplaşdyrmak — ykdysady ösüşiň ugry

13.11.2019
1573673491
Türkmenistanyň durnukly ösüşini we rowaçlygyny üpjün etmek hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň döwlet ...

«Media-Türkmen» Habarlar agentligi RF DIM-niň žurnaly bilen hyzmatdaşlygy ýola goýar

12.11.2019
1573666197
«Media-Türkmen» Habarlar agentligi bilen Russiýa Federasiýasynyň Daşary işler ministrliginiň «Международная жизнь» («...

Maliýe ulgamyny kämilleşdirmek we sanlaşdyrmak — Türkmenistanyň ykdysady ösüşiniň alamatlary

11.11.2019
1573492097
Ýurdumyzyň ykdysady durmuşyndaky esasy wakalary şöhlelendirýän hem-de hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedo...

Türkmenistanda Hasyl toýy dabaraly bellenildi

10.11.2019
1573409927
Şu gün ýurdumyzda türkmen topragynyň rysgal-berekedini, oba hojalyk işgärleriniň zähmetsöýerligini, ekerançylarymyzyň...
  • Image
  • Image

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisi

08.11.2019
1573246361
Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň agzalarynyň, Aşgabat şäheriniň he...

Türkmenistan we Italiýa netijeli hyzmatdaşlygy ösdürmäge gyzyklanma bildirýär

06.11.2019
1573071149
Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow resmi sapar bilen Italiýa Respublikasyna ugrady. Aşgabadyň Ha...

Türkmenistanda halkara kitap sergi-ýarmarkasy we ylmy maslahat geçirilýär

05.11.2019
1572982751
Şu gün Söwda-senagat edarasynyň sergiler merkezinde «Kitap — hyzmatdaşlygyň we ösüşiň ýoly» atly neşir önümleriniň XI...
  • Image
  • Image

Türkmenistanyň Prezidenti sanly wideoaragatnaşyk arkaly iş maslahatyny geçirdi

04.11.2019
1572891322
Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň obasenagat toplumyna gözegç...

Ýerlerdäki Pensiýa gaznasynyň bölümleriniň salgylary

ş. Aşgabat

AdySalgysyTelefon belgisi
1Aşgabat şäheriniň pensiýa gaznasynyň müdirligi744000 Aşgabat ş. Seýitnazar Seýdi köç. jaý 3(99312) 92-25-75, 92-69-89
2Bagtyýarlyk etrap pensiýa gaznasynyň bölümi744012 Aşgabat ş. (2060-njy) Ostrowskiý köç., jaý 53(99312) 92-77-97, 92-77-98
3Berkararlyk etrap pensiýa gaznasynyň bölümi744005 Aşgabat ş. (2035-nji) Kemine köç. jaý 30(99312) 27-55-65, 27-56-27
4Büzmeýin etrap pensiýa gaznasynyň bölümi744000 Bagtyýarlyk etr. Parahat ý/t Ýeňiş seýilgähi köç. jaý 13”a”(99312) 35-34-72, 35-34-71
5Köpetdag etrap pensiýa gaznasynyň bölümi744000 Aşgabat ş. Seýitnazar Seýdi köç., jaý 3(99312) 92-07-09, 92-31-57

Ahal welaýaty

AdySalgysyTelefon belgisi
1Ahal welaýat pensiýa gaznasynyň müdirligi745205 Änew ş. Halklaryň dostlugy köç. jaý 2(993137) 57-43-88, 3-34-88
2Ak-bugdaý etrap pensiýa gaznasynyň bölümi745205 Änew ş. Kemirkör köç. jaý 4(993137) 3-66-60, 3-67-63
3Babadaýhan etrap pensiýa gaznasynyň bölümi745380 Babadaýhan ş. Gülzar köç. jaý 2(993136) 3-11-17
4Bäherden etrap pensiýa gaznasynyň bölümi745180 Bäherden ş-çe, Türkmenbaşy köç., jaý 5(993131) 2-27-72
5Gökdepe etrap pensiýa gaznasynyň bölümi745190 Gökdepe ş. Annaniýazow köç. jaý 17(993132) 7-20-87, 7-20-86
6Kaka etrap pensiýa gaznasynyň bölümi745340 Kaka ş. Ýeňiş köç. jaý 1(993133) 3-13-83, 3-13-76
7Sarahs etrap pensiýa gaznasynyň bölümi745250 Sarahs ş. S.Niýazow köç. jaý 11(993134) 2-14-76, 2-18-64
8Tejen etrap pensiýa gaznasynyň bölümi745360 Tejen ş. A.Saryýew köç. jaý 12(993135) 4-03-74
9Tejen şäher pensiýa gaznasynyň bölümi745360 Tejen ş. A.Saryýew köç. jaý 12(993135) 4-13-75

Balkan welaýaty

AdySalgysyTelefon belgisi
1Balkan welaýat pensiýa gaznasynyň müdirligi 745100 Balkanabat ş. 184-nji kwartal, jaý 1(993222) 2-90-70, 2-85-51
2Balkanabat şäher pensiýa gaznasynyň bölümi745100 Balkanabat ş. 148-nji kwartal, jaý 10(993222) 6-09-70, 6-00-66
3Bereket etrap pensiýa gaznasynyň bölümi745130 Bereket ş. Ş.Garajaýewa köç. jaý 16(993247) 3-11-50, 3-10-46
4Esenguly etrap pensiýa gaznasynyň bölümi745240 Esenguly etr. D.Balgyzyl köç. jaý 325(993245) 3-30-69, 3-21-88
5Etrek etrap pensiýa gaznasynyň bölümi745230 Etrek ş-çe Türkmenbaşy ş. köç. jaý 34(993242) 4-09-00, 4-09-01
6Gumdag şäher pensiýa gaznasynyň bölümi745110 Gumdag ş. Täşliýew köc., jaý 1(993241) 4-31-68, 4-34-96
7Hazar şäher pensiýa gaznasynyň bölümi745030 Hazar ş. jaý 37 toplumy(993240) 2-01-00, 2-01-10
8Magtymguly etrap pensiýa gaznasynyň bölümi745160 Magtymguly etr. Garadäli gökleň köç. jaý 28(993248) 4-00-97, 4-04-97
9Serdar etrap pensiýa gaznasynyň bölümi745150 Serdar ş. Azady köç. jaý 1(993246) 5-39-52, 7-01-17
10Serdar şäher pensiýa gaznasynyň bölümi745150 Serdar ş. Geldimamedow köç. jaý 18(993246) 5-00-49, 5-22-52
11Türkmenbaşy etrap pensiýa gaznasynyň bölümi745000 Türkmenbaşy ş. Galkynyş köç. jaý 9(993243) 7-91-28, 7-90-80
12Türkmenbaşy şäher pensiýa gaznasynyň bölümi745000 Türkmenbaşy ş. Magtymguly köç. jaý 33(993243) 5-08-20, 5-10-71

Daşoguz welaýaty

AdySalgysyTelefon belgisi
1Daşoguz welaýat pensiýa gaznasynyň müdirligi746300 Daşoguz ş. N.Andalyp köç. Jaý 21(993322) 9-14-11, 9-27-90
2Akdepe etrap pensiýa gaznasynyň bölümi746340 Akdepe etr. R.Babaýewa köç. jaý 7(993344) 3-13-34, 3-02-07
3Boldumsaz etrap pensiýa gaznasynyň bölümi746350 Boldumsaz etr. S.Niýazow ad. köç., jaý 20(993346) 3-14-49, 4-04-47
4Daşoguz şäher pensiýa gaznasynyň bölümi746300 Daşoguz ş. N.Andalyp köç., jaý 28(993322) 9-20-21, 9-30-18
5Görogly etrap pensiýa gaznasynyň bölümi746380 Görogly ş. A.Ataýew köç. jaý 71/а(993340) 3-12-69, 3-06-24
6Gubadag etrap pensiýa gaznasynyň bölümi746363 Gubadag etr. Oguzhan köç. jaý 30(993345) 3-10-61
7Gurbansoltan eje adyndaky etrap pensiýa gaznasynyň bölümi746320 Gurbansoltan eje ad. etr. Andalyp köç. jaý 134(993343) 3-13-64
8Köneürgenç etrap pensiýa gaznasynyň bölümi746350 Köneürgenç ş. S.Niýazow ad. köç. jaý 3(993347) 3-10-24
9Köneürgenç şäher pensiýa gaznasynyň bölümi746350 Köneürgenç ş. Gaýgysyz Atabaýew köç. jaý 59(993347) 3-10-34
10Ruhybelent etrap pensiýa gaznasynyň bölümi746401 Ruhubelent ş-si Şagadam köç. jaý 5(993342) 3-11-69
11S.A.Nyýazow adyndaky etrap pensiýa gaznasynyň bölümi746311 S.A.Nyýazow ad. ş. Türmenbaşy şaýoly, jaý 2(993348) 3-22-07, 3-08-77
12S.Türkmenbaşy adyndaky etrap pensiýa gaznasynyň bölümi746400 S.Türkmenbaşy ş. Saýoly köç. jaý 4(993349) 3-11-48, 3-02-31

Lebap welaýaty

AdySalgysyTelefon belgisi
1Lebap welaýat pensiýa gaznasynyň müdirligi746100 Türkmenabat ş. Babagammar köç. jaý 48(993422) 3-19-50, 3-04-14
2Çärjew etrap pensiýa gaznasynyň bölümi746100 Türkmenabat ş. Lälereýhan köç. jaý 35(993422) 3-34-68
3Darganata etrap pensiýa gaznasynyň bölümi746240 Darganata ş. M.Ödäýew ad. köç. jaý 18(993445) 2-11-95
4Dänew etrap pensiýa gaznasynyň bölümi746200 Dänew etr. Atamyrat aga köç. jaý 4(993446) 2-17-45
5Döwletli etrap pensiýa gaznasynyň bölümi746613 Döwletli ş-çe Şa ýoly köç. jaý 12(993434) 2-00-11
6Farap etrap pensiýa gaznasynyň bölümi746070 Farap ş. Gurbansoltan köç. jaý 19(993448) 2-01-97
7Gazojak şäher pensiýa gaznasynyň bölümi746240 Gazojak ş. Azady köç. jaý 504(993445) 5-04-30
8Halaç etrap pensiýa gaznasynyň bölümi 746432 Halaç ş. A.Niýazow köç. jaý 21(993441) 2-08-56
9Hojambaz etrap pensiýa gaznasynyň bölümi746150 Hojambaz ş. A.Niýazow köç. jaý 23(993442) 2-04-46
10Kerki etrap pensiýa gaznasynyň bölümi746613 Kerki ş. A.Nyýazow köç. jaý 13(993444) 2-10-46
11Köýtendag etrap pensiýa gaznasynyň bölümi746670 Köýtendag ş. Türkmenbaşy köç., jaý 41(993440) 2-08-42
12Saýat etrap pensiýa gaznasynyň bölümi746120 Saýat ş. Türkmenabat köç. jaý 39(993447) 2-13-67
13Türkmenabat şäheriniň pensiýa gaznasynyň bölümi746100 Türkmenabat ş. Babagammar köç. jaý 48(993422) 3-25-55

Mary welaýaty

AdySalgysyTelefon belgisi
1Mary welaýat pensiýa gaznasynyň müdirligi745400 Mary ş. Ýaşlyk köç. jaý 5(993522) 6-37-30, 6-37-31
2Baýramaly etrap pensiýa gaznasynyň bölümi745430 Baýramaly ş. Şatlyk köç. jaý 15(993564) 6-71-10
3Baýramaly şäher pensiýa gaznasynyň bölümi746000 Baýramaly ş. Soltan-Sanjar koc. jaý 2(993564) 6-02-75, 6-18-82
4Garagum etrap pensiýa gaznasynyň bölümi745430 Ýagty-ýol ş-çe(993557) 4-06-72
5Mary etrap pensiýa gaznasynyň bölümi745400 Mary ş.. Magtymguly köç. jaý 2(993522) 6-36-04
6Mary şäher pensiýa gaznasynyň bölümi745400 Mary ş. Ýaşlyk köç. jaý 15(993522) 6-99-17, 6-99-16
7Murgap etrap pensiýa gaznasynyň bölümi745450 Murgap ş. Azadi köç. jaý 44(993565) 4-10-30
8Oguzhan etrap pensiýa gaznasynyň bölümi746570 Oguzhan etr. Magtymguly köç. jaý 39(993559) 6-10-20
9Sakarçäge etrap pensiýa gaznasynyň bölümi745420 Sakarçäge ş. Mollanepes köç. jaý 2(993566) 5-01-71
10Serhetabat etrap pensiýa gaznasynyň bölümi745570 Serhetabat ş. Garaşsyzlyk köç. jaý 14(993561) 4-07-60, 4-00-72
11Tagtabazar etrap pensiýa gaznasynyň bölümi746520 Tagtabazar etr. Beknazarow koç. jaý 8(993568) 5-17-65
12Türkmengala etrap pensiýa gaznasynyň bölümi745430 Türkmengala etr. Magtymguly köç. jaý 26(993569) 3-16-16, 3-16-05
13Wekilbazar etrap pensiýa gaznasynyň bölümi745480 Mollanepes ş-çe, Türkmenistan köç. jaý 8(993558) 6-25-76, 6-25-26
14Ýoloten etrap pensiýa gaznasynyň bölümi746420 Ýoloten etr. Atçaparow, jaý 71(993560) 6-01-38