Täzelikler

Hormatly Prezidentimiz paýtagtymyzy ösdürmegiň meseleleri boýunça iş maslahatyny geçirdi

23.05.2019
1558637831
Şu gün irden hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Mejlisiň Başlygy, Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň oru...

Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça Türkmen-ýapon komitetiniň mejlisi

23.05.2019
1558632548
Şu gün Daşary işler ministrliginiň maslahatlar zalynda Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça Türkmen-ýapon komitetiniň 13-nji...

Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça Hökümetara türkmen-belarus toparynyň mejlisi

22.05.2019
1558554924
Şu gün paýtagtymyzda ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça Hökümetara türkmen-belarus toparynyň mejlisi boldy. Oňa iki döwlet...

Türkmenistanyň Prezidenti ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça Ýapon-türkmen komitetiniň başlygyny kabul etdi

22.05.2019
1558532275
Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow «ITOCHU Corporation» kompaniýasynyň wise-başlygy, Ykdysady hy...

Türkmenistanyň Prezidenti ÝHHG-niň Başlygyny, Slowakiýa Respublikasynyň daşary we ýewropa işleri ministrini kabul etdi

21.05.2019
1558452186
Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň häzirki Başl...
  • Image

Türkmenistanda X Halkara gaz kongresi geçirilýär

21.05.2019
1558465958
Şu gün «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda Türkmenistanyň X Halkara gaz kongresi (TGС — 2019) öz işine başlady. Ener...
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image

Türkmenistanyň X Halkara gaz kongresine gatnaşyjylara

21.05.2019
1558378893
Halkara gaz kongresine gatnaşyjylar! Mähriban adamlar! Ilki bilen siziň ähliňizi Berkarar döwletimiziň bagty...

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow dabaraly çärelere gatnaşdy

18.05.2019
1558199347
Şu gün Garaşsyz, Bitarap Türkmenistan ýurdumyzyň Konstitusiýasynyň we Döwlet baýdagynyň gününi goşa baýram hökmünde d...
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image

ILATA DURMUŞ TAÝDAN HYZMAT EDIŞ MERKEZLERINIŇ SALGYLARY

Aşgabat şäheriniň ýalňyz gartaşan raýatlara we maýyplara hyzmat edýän merkezi744020, Aşgabat ş., Azady köç., 81 jaýy(99312) 93-06-13
(99312) 93-27-36
Ahal welaýatynyň ýalňyz gartaşan raýatlara we maýyplara hyzmat edýän merkezi745380, Büzmeýin etraby, Negina köçesi, 16 jaýy(993138) 33-44-65
Türkmenbaşy şäheriniň ýalňyz gartaşan raýatlara we maýyplara hyzmat edýän merkezi745000, Türkmenbaşy ş., Mirişew köçesi, 12 jaýy(993243) 5-15-62
Daşoguz şäheriniň ýalňyz gartaşan raýatlara we maýyplara hyzmat edýän merkezi746300, Daşoguz şäheri, N.Andalyp köçesi, 21-nji jaýy(993322) 5-03-91
(993322) 5-91-48
Türkmenabat şäheriniň ýalňyz gartaşan raýatlara we maýyplara hyzmat edýän merkezi746100, Türkmenabat şäher, Akdepe köçesi, 8 jaýy(993422) 3-72-11
(993422) 3-47-37
Mary şäheriniň ýalňyz gartaşan raýatlara we maýyplara hyzmat edýän merkezi745400, Mary şäheri, Şewçenko köçesi, 15 jaýy(993522) 5-78-76
(993522) 5-79-14