Işgär gözlemek


Şu aşakdaky rezýumeler hödürlenýar:Eye 25 gezek görüldi

Boş iş orun gözleýärBilimiIş tejribesiÝaşaýan sebiti
111täjirçilik işi boýunça hünärmenler, ýokary2.0ýylMary
112sosiologlar,antropologlar, filologlar, terjemiçiler, psihologlarýokary35.0ýylAşgabat
113çagalara seretmek boýunça işgärlerorta2.0ýylMary
114binagärler, inženerler, menejerlarýokary1.0ýylAşgabat
115ykdysatçylarýörite orta10.0ýylAşgabat
116ýazyjylar, jurnalistlerýokary4.5ýylAşgabat
117standartlaşdyrmak we metrologiýa boýunça hünärmenlerýokary25.0ýylAşgabat
118hasapçylar, maliýe we karz boýunça hünärmenlerýörite orta20.0ýylAşgabat
119nebit-gaz geçirijileriň peýdalanylyşy boýunça inženerler,dag inženerleriýörite orta3.0ýylBalkan
120garawullar (sakçylar), garderobçylar,liftçilerýörite orta18.0ýylLebap
Fon04