Işgär gözlemek


Şu aşakdaky rezýumeler hödürlenýar:Eye 13 gezek görüldi

Boş iş orun gözleýärBilimiIş tejribesiÝaşaýan sebiti
31ykdysatçylarýokary0.0ýylMary
32hasapçylar, maliýe we karz boýunça hünärmenlerýokary0.0ýylMary
33hasabatçylarýörite orta19.0ýylAhal
34inžener-elektrikler, inžener-energetikler ýörite orta5.0ýylBalkan
35binagärler, inženerler, menejerlarýokary9.5ýylBalkan
36kompýuter boýunça beýleki toparlara girmedik hünärmenlerýörite orta0.0ýylBalkan
37hasapçylar, maliýe we karz boýunça hünärmenlerýokary1.0ýylBalkan
38kompýuter sistemalaryny işläp taýýarlaýjylar we seljerijilerýokary0.0ýylAşgabat
39kätipýokary0.0ýylAşgabat
40hukuk gurşawyndaky hünärmenlerýokary0.0ýylAşgabat
Fon04