Işgär gözlemek


Şu aşakdaky rezýumeler hödürlenýar:Eye 18 gezek görüldi

Boş iş orun gözleýärBilimiIş tejribesiÝaşaýan sebiti
41hasapçylar, maliýe we karz boýunça hünärmenlerýokary2.0ýylAşgabat
42maglumatlary taýarlamak boýunça işgärýokary0.0ýylAşgabat
43hukuk gurşawyndaky hünärmenlerýokary12.0ýylBalkan
44stomatologlarýokary1.0ýylLebap
45kompýuter boýunça beýleki toparlara girmedik hünärmenlerdoly däl ýokary 1.0ýylLebap
46ýangyn söndüriji, polisiýa işgäri, goraýjyorta0.0ýylAşgabat
47ykdysatçylarýokary3.0ýylAhal
48gümrük we serhetçi gözegçileriýokary13.0ýylBalkan
49ykdysatçylarýokary18.0ýylMary
50hasapçylar, maliýe we karz boýunça hünärmenlerýokary21.0ýylAşgabat
Fon04