Işgär gözlemek


Şu aşakdaky rezýumeler hödürlenýar:Eye 12 gezek görüldi

Boş iş orun gözleýärBilimiIş tejribesiÝaşaýan sebiti
61strahowaniýe agenti, baha kesiji, syýahatlar boýunça maslahatçyýokary2.0ýylAşgabat
62ykdysatçylarýokary2.0ýylAşgabat
63hasapçylar, maliýe we karz boýunça hünärmenlerýokary2.0ýylAşgabat
64maglumatlary taýarlamak boýunça işgärýokary0.0ýylAşgabat
65hukuk gurşawyndaky hünärmenlerýokary12.0ýylBalkan
66stomatologlarýokary1.0ýylLebap
67kompýuter boýunça beýleki toparlara girmedik hünärmenlerdoly däl ýokary 1.0ýylLebap
68ýangyn söndüriji, polisiýa işgäri, goraýjyorta0.0ýylAşgabat
69ykdysatçylarýokary3.0ýylAhal
70gümrük we serhetçi gözegçileriýokary13.0ýylBalkan
Fon04