Işgär gözlemek


Şu aşakdaky rezýumeler hödürlenýar:Eye 41 gezek görüldi

Boş iş orun gözleýärBilimiIş tejribesiÝaşaýan sebiti
81hukuk gurşawyndaky hünärmenlerýokary25.0ýylAşgabat
82bölümçeleriň ýolbaşçylary3.0ýylMary
83hasapçylar, maliýe we karz boýunça hünärmenlerýokary3.0ýylMary
84hukuk gurşawyndaky hünärmenlerýokary0.0ýylAhal
85hukuk gurşawyndaky hünärmenlerýokary0.0ýylAhal
86hukuk gurşawyndaky hünärmenlerýokary0.0ýylDaşoguz
87kätipýokary0.0ýylMary
88kompýuter boýunça beýleki toparlara girmedik hünärmenlerýokary0.0ýylMary
89işgärler we hünäre gönükdirmek boýunça hünärmenlerýokary0.0ýylMary
90hasapçylar, maliýe we karz boýunça hünärmenlerýokary0.0ýylMary
Fon04