Iş gözlegi


Şu aşakdaky boş iş orunlar hödürlenýar:Eye 127 gezek gözden geçeriş

SebitHünär toparyBoş iş ornunyň doly adyTäzelenen
Aşgabatinjener-elektrikler, injener-energetikler Inžener-energetikaý töweregi
Aşgabatinjener-elektrikler, injener-energetikler Lukmançylyk gazy boýunça iňženeraý töweregi
Aşgabatsaglygy goraýyş we akuşerçilik boýunça hünärmenlerŞepagat uýasyaý töweregi
AşgabatlukmanlarNeonatolog lukmanyaý töweregi
AşgabatlukmanlarToksikolog lukmanyaý töweregi
Aşgabathojalyk hyzmatlary boýunça işleýän, kassirlar we telefanistlerMinistrliginiň merkezi iş diwanynyň hyzmat edýän işgäri - telefonisti2 aý. töweregi
Aşgabatkompýuter boýunça beýleki toparlara girmedik hünärmenlerMinistrliginiň Maglumat-tehnologiýalary bölüminiň baş hünärmeni2 aý. töweregi
Ahalhasapçylar, maliýe we karz boýunça hünärmenlerAhal welaýatynyň Ak bugdaý etrabynyň pensiýa gaznasynyň bölüminiň buhgalteriýa hasabaty we maliýe bölümçesiniň başlygy - baş buhgalteri2 aý. töweregi
Aşgabathojalyk hyzmatlary boýunça işleýän, kassirlar we telefanistlerAşgabat şäheriniň Pensiýa gaznasynyň müdirliginin telefonisti2 aý. töweregi
Aşgabatgulluk we önümçilik ýerlerinde we jaýlarynda süpürijilerAşgabat şäheriniň Bagtyýarlyk etrabynyň zähmet we ilatyň iş bilen üpjünçiligi bölüminiň tam süpürijisi2 aý. töweregi
Aşgabatgulluk we önümçilik ýerlerinde we jaýlarynda süpürijilerAşgabat şäheriniň Ýalňyz gartaşan raýatlara we maýyplara durmuş taýdan hyzmat ediş merkeziniň töwerekdäki çäkleri abadanlaşdyrmak boýunça işçi2 aý. töweregi

Boş iş orunlarynyň doly ady boýunça sözüň gözlegi