Iş gözlegi


Şu aşakdaky boş iş orunlar hödürlenýar:Eye 16 gezek görüldi

SebitHünär toparyBoş iş ornunyň doly adyTäzelenen
1Maryişgärler we hünäre gönükdirmek boýunça hünärmenler"Wekilbazarsuwhojalyk" önümçilik dolanşygy: Nasos desganyñ maşinisti, yeñil awtoulag sürüjisi12 sag. töweregi
2MaryişçileriSakarçäge etrabyndaky G.Atamyradowa adyndaky pagta egırme fabrıgı çäkleri abadanlaşdyrmak we süpürmek boýunça işçi6 gün.
3Maryagronomlar we şoňa golaý hünärler boýunça hünärmenlerSakarçäge pagta arassalaýjy kärhanasyna smen başlygy7 gün.
4MaryişçileriSakarçäge pagta arassalaýjy kärhanasyna elektrobejeriji7 gün.
5Maryagronomlar we şoňa golaý hünärler boýunça hünärmenlerSakarçäge pagta arassalaýjy kärhanasyna hünärmen7 gün.
6Maryekarançy, bagban, gök ekarançy (pagtaçy, gallaçy, bakjaçy)Sakarçäge etrabynyñ Görelde daýhan birleşigine pagta ýygymçy 7 gün.
7Marybilim ulgamyndaky pedagogik işgärler we hünärmenlerOguzhan etrap Bilim bölümi, rus dili mugallym8 gün.
8Marybilim ulgamyndaky pedagogik işgärler we hünärmenlerOguzhan etrap Bilim bölümi, Inlis dili mugsllym8 gün.
9AhallukmanlarTrawmatolog lukmany 8 gün.
10AhallukmanlarHirurg lukman8 gün.

Boş iş orunlarynyň doly ady boýunça sözüň gözlegi