Iş gözlegi


Şu aşakdaky boş iş orunlar hödürlenýar:Eye 18 gezek görüldi

SebitHünär toparyBoş iş ornunyň doly adyTäzelenen
1201DaşoguzlukmanlarMB we KA boluminin hirurg lukmany4 aý.
1202DaşoguzlukmanlarMB we KA boluminin hirurg we dowuk-yenjik lukmany4 aý.
1203DaşoguzlukmanlarMB we KA boluminin gulak, burun, bokurdak, lukmany4 aý.
1204DaşoguzlukmanlarAkuser boluminin akuser-ginekolog hirurgiya ugurly anesteziolog lukmany4 aý.
1205DaşoguzlukmanlarMB we KA boluminin dowuk-yenjik lukmany4 aý.
1206DaşoguzlukmanlarYokanc keseller boluminin lukmany4 aý.
1207DaşoguzlukmanlarCagalar boluminin cagalar lukmany4 aý.
1208DaşoguzlukmanlarEtrap harby wekilligin yanyndaky harby lukmanlar barlag toparynyn goz keseller lukmany4 aý.
1209DaşoguzlukmanlarEtrap harby wekilligin yanyndaky harby lukmanlar barlag toparynyn hirurg lukmany4 aý.
1210Daşoguzinžener-elektrikler, inžener-energetikler Elektron enjamlary boýunça injener4 aý.

Boş iş orunlarynyň doly ady boýunça sözüň gözlegi