Iş gözlegi


Şu aşakdaky boş iş orunlar hödürlenýar:Eye 95 gezek görüldi

SebitHünär toparyBoş iş ornunyň doly adyTäzelenen
1241Aşgabathasapçylar, maliýe we karz boýunça hünärmenlerhasabat bölüminiň kassiri5 aý.
1242Aşgabatbölümçeleriň ýolbaşçylaryIşgärler bölüminiň başlygy5 aý.
1243Ahallukmanlarimmunolog lukmany5 aý.
1244Daşoguzkompýuter boýunça beýleki toparlara girmedik hünärmenlerRuhubelent etrap salgyt bölűminiñ barlaglar bölűmçesiniñ salgyt inspektory5 aý.
1245Daşoguzkompýuter boýunça beýleki toparlara girmedik hünärmenlerS.A.Nyýazow adyndaky etrap Salgyt bölűminiñ hasap hasabatlar we bergiler boýunça iş geçirýän bölűmçesi5 aý.
1246Daşoguzkompýuter boýunça beýleki toparlara girmedik hünärmenlerS.A.Nyýazow adyndaky etrap Salgyt bölűminiñ şahsy taraplaryñ barlag bölűmçesiniñ başlygy5 aý.
1247Daşoguzkompýuter boýunça beýleki toparlara girmedik hünärmenlerKöneűrgenç etrap salgyt bölűminiñ barlaglar bölűmçesiniñ başlygy5 aý.
1248Daşoguzkompýuter boýunça beýleki toparlara girmedik hünärmenlerGurbansoltan eje etrap salgyt bölűminiñ barlaglar bölűmçesiniñ salgyt inspektory5 aý.
1249Daşoguzinžener-elektrikler, inžener-energetikler Elektrik5 aý.
1250Daşoguzkompýuter boýunça beýleki toparlara girmedik hünärmenlerSalgyt barlaglary bölűmçesiniñ baş salgyt inspektory5 aý.

Boş iş orunlarynyň doly ady boýunça sözüň gözlegi