Iş gözlegi


Şu aşakdaky boş iş orunlar hödürlenýar:Eye 80 gezek görüldi

SebitHünär toparyBoş iş ornunyň doly adyTäzelenen
1241Marybölümçeleriň ýolbaşçylaryHojalyk müdiri4 aý.
1242MaryişçileriElektrik4 aý.
1243Maryişçilerikislarod awtomatlary dolduryjy operatory4 aý.
1244MaryişçileriSantehnika işleri ýerine ýetiriji4 aý.
1245MaryhasabatçylarBaş hasapçy4 aý.
1246MaryhimiklerKompressor enjamlaryny abatlaýan sehi,bejeriji abatlaýjy4 aý.
1247MaryhimiklerHalta gaplaryny öndürýän sehi süýmlendiriji maşynlaryň maşynçysy II derejeli4 aý.
1248MaryhimiklerGözegçilik enjamlaryny abatlaýan sehi, barlag ölçeýiş enjamlary we awtomatika boýunça bejeriji (nobatçy) II derejeli4 aý.
1249MaryişçileriElektro üpjünçilik seni apparatlary rele goraglaryny we awtomatikany abatlamak boýunça elektromontýor II derejeli4 aý.
1250MaryhimiklerÝöriteleşdirilen abatlaýjy sehi çäge pürkýän apparatlarda borçlaryny ýerine ýetirmek bilen bejeriji apparatçy4 aý.

Boş iş orunlarynyň doly ady boýunça sözüň gözlegi