Iş gözlegi


Şu aşakdaky boş iş orunlar hödürlenýar:Eye 77 gezek görüldi

SebitHünär toparyBoş iş ornunyň doly adyTäzelenen
1251Maryýük awtomobilleriniň sürüjilerisüriji 4 aý.
1252Marybölümçeleriň ýolbaşçylaryÖnümçilik tehniki bölümi 4 aý.
1253MarylukmanlarBarlaghana lukmany4 aý.
1254Marysaglygy goraýyş we akuşerçilik boýunça hünärmenlerMaşgala lukmany4 aý.
1255Marybinagärler , şäher gurujylar, ulag merkezleriniň taslamasyny düzüjiler Tehnik4 aý.
1256Aşgabatbölümçeleriň ýolbaşçylaryLaboratoriýa müdiri4 aý.
1257Aşgabatgeodeziýaçylar, kartograflar, topograflarInjener geolog4 aý.
1258MaryfarmaşewtlerFarmasewt4 aý.
1259Marydükanlaryň satyjylarySatyjy 4 aý.
1260Maryammarçylar,harytlara bellik goýujylar, jemleýjiler, tertipläp gaplaýjylarGaplaýjy4 aý.

Boş iş orunlarynyň doly ady boýunça sözüň gözlegi