Iş gözlegi


Şu aşakdaky boş iş orunlar hödürlenýar:Eye 88 gezek görüldi

SebitHünär toparyBoş iş ornunyň doly adyTäzelenen
1261Maryýeňil senagatda işleýän işçileriň käri ishchi4 aý.
1262Marysaglygy goraýyş we akuşerçilik boýunça hünärmenlerUltrases kesel kesgitleme lukmany4 aý.
1263Maryinžener-mehanikler we ulagda işleýän tehnologlarYangyç we ýaglaýyş enjamlary paylayjy4 aý.
1264Maryinžener-mehanikler we ulagda işleýän tehnologlarRugsatnama boýunça hünärmen4 aý.
1265Maryinžener-mehanikler we ulagda işleýän tehnologlarUlanyş bölümiñ başlygy4 aý.
1266LebaplukmanlarDöwletli etrabynyň Dostluk şäherindäki hassahanasy maşgala lukmany4 aý.
1267LebaplukmanlarHalaç etrap hassahanasy maşgala lukmany4 aý.
1268MarylukmanlarCaga psihiatr lukmany, caga pediatr lukmany4 aý.
1269MaryişçileriÇörek bişiriji4 aý.
1270Maryýük awtomobilleriniň sürüjileriÝük awtoulag sürüjisi4 aý.

Boş iş orunlarynyň doly ady boýunça sözüň gözlegi