Iş gözlegi


Şu aşakdaky boş iş orunlar hödürlenýar:Eye 112 gezek görüldi

SebitHünär toparyBoş iş ornunyň doly adyTäzelenen
1271MaryişçileriIşçi4 aý.
1272Maryýeňil awtomobilleriň,taksileriň we awtofurgonlaryň sürüjileriKiçi awtoulag sürüji4 aý.
1273MaryaşpezlerMekdep bufet müdiri4 aý.
1274MaryişçileriSatyjy4 aý.
1275Marybölümçeleriň ýolbaşçylaryHojalyk müdiri4 aý.
1276MaryişçileriElektrik4 aý.
1277MaryişçileriSantehnika işleri ýerine ýetiriji4 aý.
1278MaryhasabatçylarBaş hasapçy4 aý.
1279MaryhimiklerKompressor enjamlaryny abatlaýan sehi,bejeriji abatlaýjy4 aý.
1280MaryhimiklerHalta gaplaryny öndürýän sehi süýmlendiriji maşynlaryň maşynçysy II derejeli4 aý.

Boş iş orunlarynyň doly ady boýunça sözüň gözlegi