Iş gözlegi


Şu aşakdaky boş iş orunlar hödürlenýar:Eye 353 gezek görüldi

SebitHünär toparyBoş iş ornunyň doly adyTäzelenen
1281Aşgabathojalyk hyzmatlary boýunça işleýän, kassirlar we telefanistlerMinistrliginiň merkezi iş diwanynyň hyzmat edýän işgäri - telefonisti4 aý.
1282AşgabatykdysatçylarTaslamalary karzlaşdyryş müdirliginiň başlygy5 aý.
1283AşgabatykdysatçylarBuhgalter hasaby we hasabaty bölüminiň başlygy-Baş buhgalter5 aý.
1284AşgabatykdysatçylarEsasy hünärmen5 aý.
1285DaşoguzykdysatçylarRuhubelent şahamçasynyň dolandyryjysy5 aý.
1286BalkanykdysatçylarTürkmenbaşy şahamçasynyň dolandyryjysy5 aý.
1287MaryykdysatçylarMurgap şahamçasynyň dolandyryjysy5 aý.
1288LebapykdysatçylarGalkynyş şahamçasynyň dolandyryjysy5 aý.
1289LebapykdysatçylarDarganata şahamçasynyň dolandyryjysy5 aý.
1290BalkanykdysatçylarEsenguly şahamçasynyň dolandyryjysy, Buhgalterçilik hasaba alnyş we hasabatlylyk bölüminiň başlygy-Baş buhgalteri5 aý.

Boş iş orunlarynyň doly ady boýunça sözüň gözlegi