Iş gözlegi


Şu aşakdaky boş iş orunlar hödürlenýar:Eye 63 gezek görüldi

SebitHünär toparyBoş iş ornunyň doly adyTäzelenen
1291AhalişçileriArmaturcy5 aý.
1292Ahalişçileriýakylýan peçlerde ýükleýji-düşüriji5 aý.
1293Ahalişçileriçig kerpiç örüji5 aý.
1294Ahalişçileristropnyjy5 aý.
1295Ahalişçilerielektromontýor5 aý.
1296Ahalişçilerikebşirleýji5 aý.
1297AhalişçileriUssa5 aý.
1298Aşgabatkabel-kebşirleýji5 aý.
1299Aşgabatbagban5 aý.
1300hünärmen5 aý.

Boş iş orunlarynyň doly ady boýunça sözüň gözlegi