Iş gözlegi


Şu aşakdaky boş iş orunlar hödürlenýar:Eye 44 gezek görüldi

SebitHünär toparyBoş iş ornunyň doly adyTäzelenen
11Ahalawtobuslaryň we trolleýbuslaryň sürüjileriAwtokran sürüji5 gün.
12Ahalraýat we senagat gurluşygy,ulanyş we abatlaýyş,gidrotehnika boýunça inženerlerBaş inžener5 gün.
13Balkangämi mehanikleri,samolýotyň uçarmany,dispetçerlosmon6 gün.
14Balkanbölümçeleriň ýolbaşçylaryBaşlygyň orunbasary6 gün.
15Ahalawtobuslaryň we trolleýbuslaryň sürüjileriSürüji6 gün.
16Ahalinžener-mehanikler we ulagda işleýän tehnologlarBaş inžener6 gün.
17Ahalhukuk gurşawyndaky hünärmenlerRaýat goranyşy boýunça hünärmen6 gün.
18AhalykdysatçylarBaş ykdysatçy6 gün.
19AhallukmanlarZyýansyzlandyryjy lukman6 gün.
20Maryhar gatnadyjylar we hünärsiz işçileriň beýleki toparlara girmedik başga kärleriOguzhan etrap 6njy orta mekdep, möwsümleyin pec ýakyjy6 gün.

Boş iş orunlarynyň doly ady boýunça sözüň gözlegi