Iş gözlegi


Şu aşakdaky boş iş orunlar hödürlenýar:Eye 44 gezek görüldi

SebitHünär toparyBoş iş ornunyň doly adyTäzelenen
21Ahalbilim ulgamyndaky pedagogik işgärler we hünärmenlerTälimçi-mugallym6 gün.
22Ahalbilim ulgamyndaky pedagogik işgärler we hünärmenlerMugallym6 gün.
23Ahalişgärler we hünäre gönükdirmek boýunça hünärmenlerAhal welaýatynyň zähmet we ilatyň iş bilen üpjünçiligi müdirliginiň Zähmet bölüminiň başlygy10 gün.
24MarylukmanlarGaýragoýulmasyz hirurg lukman11 gün.
25MarylukmanlarHirurgiýa bölüm müdiri11 gün.
26MarylukmanlarNesil saglyk otag akuşer lukmany11 gün.
27MarylukmanlarOrdinator lukmany Akuşer bölüm11 gün.
28MarylukmanlarGaýragoýulmasyz akuşer-genikolog lukman11 gün.
29MarylukmanlarAkuşer bölüm müdiri11 gün.
30Balkanbilim ulgamyndaky pedagogik işgärler we hünärmenlerKitaphanaçy.14 gün.

Boş iş orunlarynyň doly ady boýunça sözüň gözlegi