Iş gözlegi


Şu aşakdaky boş iş orunlar hödürlenýar:Eye 102 gezek görüldi

SebitHünär toparyBoş iş ornunyň doly adyTäzelenen
31Balkanhojalyk hyzmatlary boýunça işgärUmumy ýaşaýyş jaýynyň nobatçysy.14 gün.
32Balkanhojalyk hyzmatlary boýunça işgärElektrik.14 gün.
33Balkanhojalyk hyzmatlary boýunça işgärKomendant.14 gün.
34Balkanhojalyk hyzmatlary boýunça işgärSuw geçiriji ussa.14 gün.
35Balkanhojalyk hyzmatlary boýunça işgärAgaç ussasy.14 gün.
36Balkanhojalyk hyzmatlary boýunça işgärÝanaşyk çäkleri abadanlaşdyrmak boýunça işçi.14 gün.
37Daşoguzbölümçeleriň ýolbaşçylaryTürkmenistanyň "Türkmenbaşy" döwlet täjirçilik bankynyň Daşoguz welaýatynyň Görogly şäher şähämçasynyň dolandyryjysy16 gün.
38Daşoguzbölümçeleriň ýolbaşçylaryDaşoguz welaýat şahamçasynyň Karz bölüminiň başlygy16 gün.
39Lebapbölümçeleriň ýolbaşçylaryLebap welaýat şahamçasynyň Dolandyryjysynyň orunbasary16 gün.
40Balkanbölümçeleriň ýolbaşçylaryTürkmenistanyň "Türkmenbaşy" döwlet täjirçilik bankynyň Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy şäher şähämçasynyň dolandyryjysy16 gün.

Boş iş orunlarynyň doly ady boýunça sözüň gözlegi