Iş gözlegi


Şu aşakdaky boş iş orunlar hödürlenýar:Eye 12 gezek görüldi

SebitHünär toparyBoş iş ornunyň doly adyTäzelenen
51Daşoguzbilim ulgamyndaky pedagogik işgärler we hünärmenlerGubadag etrabynyn 21-nji orta mekdebine mudirinin okuw isleri boyunca orunbasary5 gün.
52Daşoguzbilim ulgamyndaky pedagogik işgärler we hünärmenlerGubadag etrabynyn 9-nji orta mekdebine mudir5 gün.
53Daşoguzbilim ulgamyndaky pedagogik işgärler we hünärmenlerGubadag etrabynyn 31-nji orta mekdebine mudir5 gün.
54Daşoguzbölümçeleriň ýolbaşçylaryGörogly etrabynyñ Türkmenbaşy DTB-nyñ Dolandyryjysy5 gün.
55DaşoguzişçileriGubadag etraby Gulayym cayhanasy. Işçi6 gün.
56DaşoguzişçileriGubadag etraby Halycy6 gün.
57DaşoguzykdysatçylarBaş buhgalter6 gün.
58Daşoguzbölümçeleriň ýolbaşçylaryBaşlyk6 gün.
59Daşoguztäjirçilik işi boýunça hünärmenler, Terjimeçi6 gün.
60MaryişçileriSakarçäge etrabyndaky Maldar maldarchylyk hojalygyna 4-nji ferma kömekçi işgär 6 gün.

Boş iş orunlarynyň doly ady boýunça sözüň gözlegi