Iş gözlegi


Şu aşakdaky boş iş orunlar hödürlenýar:Eye 19 gezek görüldi

SebitHünär toparyBoş iş ornunyň doly adyTäzelenen
61Maryişgärler we hünäre gönükdirmek boýunça hünärmenler"Wekilbazarsuwhojalyk" önümçilik dolanşygy: Nasos desganyñ maşinisti, yeñil awtoulag sürüjisi7 gün.
62Maryagronomlar we şoňa golaý hünärler boýunça hünärmenlerSakarçäge etrabynyñ Geñeş daýhan birleşigine Oguzhan ýaýlasyna agranom7 gün.
63Maryagronomlar we şoňa golaý hünärler boýunça hünärmenlerSakarçäge etrabynyñ Geñeş daýhan birleşigine pagta agranom7 gün.
64MaryişçileriSakarçäge etrabyndaky G.Atamyradowa adyndaky pagta egırme fabrıgı çäkleri abadanlaşdyrmak we süpürmek boýunça işçi12 gün.
65Maryagronomlar we şoňa golaý hünärler boýunça hünärmenlerSakarçäge pagta arassalaýjy kärhanasyna smen başlygy13 gün.
66MaryişçileriSakarçäge pagta arassalaýjy kärhanasyna elektrobejeriji13 gün.
67Maryagronomlar we şoňa golaý hünärler boýunça hünärmenlerSakarçäge pagta arassalaýjy kärhanasyna hünärmen13 gün.
68Maryekarançy, bagban, gök ekarançy (pagtaçy, gallaçy, bakjaçy)Sakarçäge etrabynyñ Görelde daýhan birleşigine pagta ýygymçy 13 gün.
69Marybilim ulgamyndaky pedagogik işgärler we hünärmenlerOguzhan etrap Bilim bölümi, rus dili mugallym14 gün.
70Marybilim ulgamyndaky pedagogik işgärler we hünärmenlerOguzhan etrap Bilim bölümi, Inlis dili mugsllym14 gün.

Boş iş orunlarynyň doly ady boýunça sözüň gözlegi