Iş gözlegi


Şu aşakdaky boş iş orunlar hödürlenýar:Eye 35 gezek görüldi

SebitHünär toparyBoş iş ornunyň doly adyTäzelenen
71AhallukmanlarTrawmatolog lukmany 14 gün.
72AhallukmanlarHirurg lukman14 gün.
73AhallukmanlarStatist lukmany 14 gün.
74Marymal lukmanlarySakarçäge etrabyndaky Maldar maldarchylyk hojalygyna zootehnik17 gün.
75Marybinagärler , şäher gurujylar, ulag merkezleriniň taslamasyny düzüjiler Ýolöten etrabynyň 8-nji GGM-ne işçi(kerpiç örüji)18 gün.
76Marybinagärler , şäher gurujylar, ulag merkezleriniň taslamasyny düzüjiler Ýolöten etrabynyň 8-nji GGM-ne material hasapçy18 gün.
77Marybinagärler , şäher gurujylar, ulag merkezleriniň taslamasyny düzüjiler Ýolöten etrabynyň 8-nji GGM-ne iş öndüriji18 gün.
78Marybinagärler , şäher gurujylar, ulag merkezleriniň taslamasyny düzüjiler Ýolöten etrabynyň 8-nji GGM-ne baş inžener18 gün.
79Marybinagärler , şäher gurujylar, ulag merkezleriniň taslamasyny düzüjiler Ýolöten etrabynyň 8-nji GGM-ne ÖTB-niň baş hünärmeni18 gün.
80Marymaşinistleri oba hojalyk enjamlarynyňÝolöten etrap tehniki hyzmat ediş kärhanasyna mehanizator18 gün.

Boş iş orunlarynyň doly ady boýunça sözüň gözlegi