Iş gözlegi


Şu aşakdaky boş iş orunlar hödürlenýar:Eye 73 gezek görüldi

SebitHünär toparyBoş iş ornunyň doly adyTäzelenen
81Balkangämi mehanikleri,samolýotyň uçarmany,dispetçerlosmon29 gün.
82Balkanbölümçeleriň ýolbaşçylaryBaşlygyň orunbasary29 gün.
83Ahalawtobuslaryň we trolleýbuslaryň sürüjileriSürüji29 gün.
84Ahalinžener-mehanikler we ulagda işleýän tehnologlarBaş inžener29 gün.
85Ahalhukuk gurşawyndaky hünärmenlerRaýat goranyşy boýunça hünärmen29 gün.
86AhalykdysatçylarBaş ykdysatçy29 gün.
87AhallukmanlarZyýansyzlandyryjy lukman29 gün.
88Maryhar gatnadyjylar we hünärsiz işçileriň beýleki toparlara girmedik başga kärleriOguzhan etrap 6njy orta mekdep, möwsümleyin pec ýakyjy29 gün.
89Ahalbilim ulgamyndaky pedagogik işgärler we hünärmenlerTälimçi-mugallym29 gün.
90Ahalbilim ulgamyndaky pedagogik işgärler we hünärmenlerMugallym29 gün.

Boş iş orunlarynyň doly ady boýunça sözüň gözlegi