Iş gözlegi


Şu aşakdaky boş iş orunlar hödürlenýar:Eye 14 gezek görüldi

SebitHünär toparyBoş iş ornunyň doly adyTäzelenen
1Marydükanlaryň satyjylarysatyj1 gün
2AhalişçileriTöwerekdäki çäkleri abadanlaşdyryş boýunça işçi1 gün
3Ahalinžener-elektrikler, inžener-energetikler Elektrik1 gün
4Marymal lukmanlaryWekilbazar etrap Döwlet weterinariýa gullugynda wet.feldşer1 gün
5Marymal lukmanlaryWekilbazar etrap Döwlet weterinariýa gullugynda wet.lukman1 gün
6Daşoguzinžener-mehanikler we ulagda işleýän tehnologlarS.Türkmenbaşy etrabynyñ 8-Mart daýhan birleşiginiñ mehanizatory2 gün.
7Daşoguzagronomlar we şoňa golaý hünärler boýunça hünärmenlerS.Türkmenbaşy etrabynyñ 8-Mart daýhan birleşiginiñ başlygy2 gün.
8Daşoguzykdysatçylardirektor2 gün.
9DaşoguzlukmanlarHarby wekillige göz lukmany2 gün.
10DaşoguzlukmanlarMaşgala bölüminiň müdiri2 gün.

Boş iş orunlarynyň doly ady boýunça sözüň gözlegi