Täzelikler

Türkmenistan halkara maliýe guramalary bilen hyzmatdaşlykda deňiz ulaglaryny ösdürmegiň taslamasyny amala aşyrar

22.01.2022
78744
Türkmenistan deňiz ulaglaryny ösdürmegiň taslamasyny amala aşyrmagy göz öňünde tutýar, ol Türkmenbaşy Halkara deňiz p...

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

21.01.2022
22 01 22pr
Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini...

Türkmenistanda raýat ýagdaýynyň ýazgylaryny onlaýn hasaba almak boýunça taslama işlenip düzülýär

19.01.2022
Online regist
Türkmenistanda 2019-2025-nji ýyllarda sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň Konsepsiýasynyň, Türkmenistanyň Prezidentiniň ýur...

«Aýdyň gijeleriň» önümleri: planşetler, «akylly» telefonlar, telewizorlar we täze tehnologiýalar

19.01.2022
252566
«Aýdyň gijeler» hojalyk jemgyýeti ilkinji gezek urga çydamly «Aýtab» söwda nyşanly 8 we 10 inçlik (8 (10) x 2,54) gar...
  • Image

Türkmenistanyň Hökümet wekiliýeti Özbegistana sapary amala aşyrdy

18.01.2022
Taskent
2022-nji ýylyň 17-nji ýanwarynda, Türkmenistanyň Prezidentiniň tabşyrygy boýunça, Türkmenistanyň Ministrler Kabinetin...

Türkmenistanyň Prezidenti sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi

17.01.2022
Pr palace1
Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň obasenagat toplumyna gözegç...

Türkmenistana Owganystanyň wekiliýeti sapar bilen geldi

15.01.2022
Owgan del
Owganystanyň Daşary işler ministriniň w.w.ý.ý. Amir Han Mottakiniň ýolbaşçylygyndaky owgan wekiliýeti Türkmenistana s...

Türkmenistanyň Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň giňişleýin mejlisi

12.01.2022
13 01pt
Şu gün Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy goşun generaly Gurbanguly Berd...

Täzelikler

Türkmenistanyň talyplary Halkara olimpiadada ýokary netije görkezdiler

21.12.2021
211221 internet
D. Azady adyndaky Türkmen milli dünýä dilleri institutynyň talyplary rus dili boýunça açyk Halkara talyp internet-oli...

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

17.12.2021
17 12 2021prezident
Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly nobatdaky mejlisini...

Eýranyň Prezidenti döwlet Baştutanymyzy ýurdumyzyň Bitaraplygynyň 26 ýyllygy bilen gutlady

17.12.2021
171221 iran
Eýran Yslam Respublikasynyň Prezidenti Seýed Ebrahim Raisi, Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhmedowy we tü...

Miwe we gök önümleriň söwdasy

16.12.2021
161221 frukty
Ýurdumyzyň söwda nokatlary we bazarlary ilata ýurdumyzda öndürilýän hem-de daşary ýurtlardan getirilýän dürli miweler...

Gazagystanyň Türkmenistandaky ilçisi metbugat maslahatyny geçirdi

14.12.2021
141221 kzhst
Gazagystan Respublikasynyň Türkmenistanda Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Erkebulan Sapiýew Aşgabatda Gazagys...

Türkmenistan – Astrahan: ulag-logistika hyzmatdaşlygy

11.12.2021
11122021port
Türkmensitanyň Prezidentiniň Astrahan oblastynyň gubernatory Igor Babuşkin bilen Aşgabatda geçirilen gepleşiklerinde ...