Iş üpjünçilik gullugynyň gurluş düzümi


ş. Аşgabat

Аşgabat şäheriniň zähmet we ilatyň iş bilen üpjünçiligi müdirligi
Zähmet we ilatyň iş bilen üpjünçiliginiň bölümleri:

Bagtyýarlyk etraby

Berkararlyk etraby

Büzmeýin etraby

Köpetdag etraby


Аhal welaýaty

Ahal welaýatynyň zähmet we ilatyň iş bilen üpjünçiligi müdirligi
Zähmet we ilatyň iş bilen üpjünçiliginiň bölümleri:

Ak-bugdaý etraby

Babadaýhan etraby

Bäherden etraby

Gökdepe etraby

Kaka etraby

Sarahs etraby

Tejen etraby

Tejen şäheri


Balkan welaýaty

Balkan welaýatynyň zähmet we ilatyň iş bilen üpjünçiligi müdirligi
Zähmet we ilatyň iş bilen üpjünçiliginiň bölümleri:

Balkanabat şäheri

Bereket etraby

Esenguly etraby

Etrek etraby

Gumdag şäheri

Hazar şäheri

Magtymguly etraby

Serdar etraby

Serdar şäheri

Türkmenbaşy etraby

Türkmenbaşy şäheri


Daşoguz welaýaty

Daşoguz welaýatynyň zähmet we ilatyň iş bilen üpjünçiligi müdirligi
Zähmet we ilatyň iş bilen üpjünçiliginiň bölümleri:

Akdepe etraby

Boldumsaz etraby

Daşoguz şäheri

Görogly etraby

Gubadag etraby

Gurbansoltan eje etraby

Köneurgenç etraby

Köneurgenç şäheri

Ruhubelent etraby

S.A.Nyýazow ad. etraby

S.Türkmenbaşy etraby


Lebap welaýaty

lebap welaýatynyň zähmet we ilatyň iş bilen üpjünçiligi müdirligi
Zähmet we ilatyň iş bilen üpjünçiliginiň bölümleri:

Çärjew etraby

Darganata etraby

Dänew etraby

Döwletli etraby

Farap etraby

Gazojak şäherçe

Halaç etraby

Hojambaz etraby

Kerki etraby

Köýtendag etraby

Saýat etraby

Türkmenabat şäheri


Mary welaýaty

Mary welaýatynyň zähmet we ilatyň iş bilen üpjünçiligi müdirligi
Zähmet we ilatyň iş bilen üpjünçiliginiň bölümleri:

Baýramaly etraby

Baýramaly şäheri

Garagum etraby

Mary etraby

Mary şäheri

Murgap etraby

Oguzhan etraby

Sakarçäge etraby

Serhetabat etraby

Tagtabazar etraby

Türkmengala etraby

Wekilbazar etraby

Ýolöten etraby