Işgär gözlemek


Şu aşakdaky rezýumeler hödürlenýar:Eye 8 gezek görüldi

Boş iş orun gözleýärBilimiIş tejribesiÝaşaýan sebiti
1kranlaryň, ýük galdyryjylaryň we şoňa meňzeş maşynlaryň maşinistleriýylBalkan
2ammarçylar,harytlara bellik goýujylar, jemleýjiler, tertipläp gaplaýjylarýörite orta2.0ýylAşgabat
3işgärler we hünäre gönükdirmek boýunça hünärmenlerýokary2.0ýylAşgabat
4kompýuter boýunça beýleki toparlara girmedik hünärmenlerorta0.0ýylDaşoguz
5ýükçiler, kömekçi hojalyklardaky işçilerorta0.0ýylDaşoguz
6işçileriorta0.0ýylDaşoguz
7işçileriorta0.0ýylDaşoguz
8işçileriorta0.0ýylDaşoguz
9işçileriorta0.0ýylDaşoguz
10işçileriorta0.0ýylDaşoguz
Fon04