Işgär gözlemek


Şu aşakdaky rezýumeler hödürlenýar:Eye 0 gezek görüldi

Boş iş orun gözleýärBilimiIş tejribesiÝaşaýan sebiti
1kompýuter sistemalaryny işläp taýýarlaýjylar we seljerijilerýokary4.5ýylAşgabat
2hasabatçylardoly däl ýokary 20.0ýylAşgabat
3ýeňil awtomobilleriň,taksileriň we awtofurgonlaryň sürüjileriorta0.0ýylLebap
4har gatnadyjylar we hünärsiz işçileriň beýleki toparlara girmedik başga kärleriýörite orta0.0ýylDaşoguz
5nebit-gaz geçirijileriň peýdalanylyşy boýunça inženerler,dag inženerleriýörite orta0.0ýylMary
6stomatologlarýokary2.0ýylLebap
7hasabatçylarýörite orta4.0ýylAşgabat
8hasabatçylarýörite orta4.0ýylAşgabat
9awtobuslaryň sürüjileridoly däl ýokary 29.0ýylAşgabat
10maşynlaryň we enjamlaryň operatoryýörite orta5.0ýylDaşoguz
Fon04