Işgär gözlemek


Şu aşakdaky rezýumeler hödürlenýar:Eye 1 gezek görüldi

Boş iş orun gözleýärBilimiIş tejribesiÝaşaýan sebiti
111çagalara seretmek boýunça işgärlerorta1.0ýylLebap
112har gatnadyjylar we hünärsiz işçileriň beýleki toparlara girmedik başga kärleriorta0.0ýylLebap
113hasabatçylarortaýylLebap
114işçileriorta0.0ýylLebap
115raýat we senagat gurluşygy,ulanyş we abatlaýyş,gidrotehnika boýunça inženerlerýokary7.0ýylAhal
116işçileriorta0.0ýylAhal
117işçileriorta0.0ýylAhal
118işçileriorta0.0ýylAhal
119işçileriorta0.0ýylAhal
120işçileriorta0.0ýylAhal
Fon04