Işgär gözlemek


Şu aşakdaky rezýumeler hödürlenýar:Eye 0 gezek görüldi

Boş iş orun gözleýärBilimiIş tejribesiÝaşaýan sebiti
11kätipýörite orta0.0ýylDaşoguz
12garawullar (sakçylar), garderobçylar,liftçilerorta0.0ýylBalkan
13har gatnadyjylar we hünärsiz işçileriň beýleki toparlara girmedik başga kärleriorta0.0ýylDaşoguz
14işçileriorta0.0ýylDaşoguz
15işçileriorta0.0ýylBalkan
16ýükçiler, kömekçi hojalyklardaky işçilerorta0.0ýylBalkan
17çagalara seretmek boýunça işgärlerorta0.0ýylBalkan
18işçileriorta2.0ýylBalkan
19ýükçiler, kömekçi hojalyklardaky işçilerorta0.0ýylBalkan
20nakgaşlar,suratkeşler, restawratorlarorta2.0ýylBalkan
Fon04