Işgär gözlemek


Şu aşakdaky rezýumeler hödürlenýar:Eye 0 gezek görüldi

Boş iş orun gözleýärBilimiIş tejribesiÝaşaýan sebiti
21işçileriorta0.0ýylBalkan
22geologlar we geofiziklerorta0.0ýylBalkan
23hasabatçylarýörite orta0.0ýylDaşoguz
24kätipýörite orta0.0ýylDaşoguz
25har gatnadyjylar we hünärsiz işçileriň beýleki toparlara girmedik başga kärleriorta2.0ýylDaşoguz
26işçileriorta0.0ýylDaşoguz
27har gatnadyjylar we hünärsiz işçileriň beýleki toparlara girmedik başga kärleriorta3.0ýylDaşoguz
28işçileriorta5.0ýylDaşoguz
29işçileriorta5.0ýylDaşoguz
30garawullar (sakçylar), garderobçylar,liftçilerorta5.0ýylDaşoguz
Fon04