Işgär gözlemek


Şu aşakdaky rezýumeler hödürlenýar:Eye 0 gezek görüldi

Boş iş orun gözleýärBilimiIş tejribesiÝaşaýan sebiti
51hasabatçylarýörite orta2.0ýylBalkan
52hasabatçylarýörite orta27.0ýylBalkan
53hasapçylar, maliýe we karz boýunça hünärmenlerýokary0.0ýylDaşoguz
54hasapçylar, maliýe we karz boýunça hünärmenlerýörite orta0.0ýylDaşoguz
55hukuk gurşawyndaky hünärmenlerýokary0.0ýylDaşoguz
56ýeňil awtomobilleriň,taksileriň we awtofurgonlaryň sürüjileriorta8.0ýylAşgabat
57dükanlaryň satyjylaryorta13.0ýylAşgabat
58hasabatçylarorta2.0ýylAşgabat
59himiklerdoly däl orta 13.0ýylAşgabat
60amaly kompýuter programmalaryny işläp taýýarlaýjylarýokary0.0ýylAşgabat
Fon04