Işgär gözlemek


Şu aşakdaky rezýumeler hödürlenýar:Eye 5 gezek görüldi

Boş iş orun gözleýärBilimiIş tejribesiÝaşaýan sebiti
61ýeňil senagatda işleýän işçileriň käri orta0.0ýylDaşoguz
62slesarlar we gurluşykda işleýän elektrikler, elektromontajçylarýörite orta5.0ýylDaşoguz
63süýt önümlerini öndürýänler,ýag we syr,peýnir taýýarlaýanlarortaýylDaşoguz
64hasabatçylarýörite orta32.0ýylDaşoguz
65himiklerýörite orta0.0ýylDaşoguz
66işçileriorta3.0ýylBalkan
67gümrük we serhetçi gözegçileriýokary0.0ýylBalkan
68ykdysatçylardoly däl ýokary 0.0ýylDaşoguz
69kompýuter sistemalaryny işläp taýýarlaýjylar we seljerijilerýokary3.0ýylDaşoguz
70ykdysatçylarýokary0.0ýylDaşoguz
Fon04