Işgär gözlemek


Şu aşakdaky rezýumeler hödürlenýar:Eye 66 gezek görüldi

Boş iş orun gözleýärBilimiIş tejribesiÝaşaýan sebiti
9251işgärler we hünäre gönükdirmek boýunça hünärmenlerýokary25.0ýylAşgabat
9252hukuk gurşawyndaky hünärmenlerýokary25.0ýylAşgabat
9253bölümçeleriň ýolbaşçylary3.0ýylMary
9254hasapçylar, maliýe we karz boýunça hünärmenlerýokary3.0ýylMary
9255hukuk gurşawyndaky hünärmenlerýokary0.0ýylAhal
9256hukuk gurşawyndaky hünärmenlerýokary0.0ýylAhal
9257hukuk gurşawyndaky hünärmenlerýokary0.0ýylDaşoguz
9258kätipýokary0.0ýylMary
9259nebit-gaz geçirijileriň peýdalanylyşy boýunça inženerler,dag inženerleriýokary2.0ýylLebap
9260bölümçeleriň ýolbaşçylaryýokary9.0ýylAşgabat
Fon04