Iş gözlegi


Şu aşakdaky boş iş orunlar hödürlenýar:Eye 15 gezek görüldi

SebitHünär toparyBoş iş ornunyň doly adyTäzelenen
1Aşgabatbölümçeleriň ýolbaşçylaryBank amallaryny awtomatlaşdyryş bölüminiň başlygy22 sag. töweregi
2Daşoguzbilim ulgamyndaky pedagogik işgärler we hünärmenlerGörogly etrap 2nji çagalar we ýetginjekler sport mekdebi tälimçi mugallym3 gün.
3DaşoguzlukmanlarGörogly etrap hassahanasy deriwenerolog lukmany3 gün.
4DaşoguzlukmanlarGörogly etrap hassahanasy funksional keseli bejeriş lukmany hojalyk hasaplaşyk3 gün.
5DaşoguzlukmanlarGörogly etrap hassahanasy fizioterapewt lukmany hojalyk hasaplaşyk3 gün.
6DaşoguzlukmanlarGörogly etrap hassahanasy tiz kömek uly feldşeri3 gün.
7DaşoguzlukmanlarGörogly etrap hassahanasy çaga dogrulýan bölüminiň reanimatolog lukmany3 gün.
8DaşoguzlukmanlarGörogly etrap hassahanasy fizioterapewt lukmany3 gün.
9DaşoguzlukmanlarS.Türkmenbaşy etrap hassahanasynyñ neonatolog lukmany (0.5)3 gün.
10DaşoguzlukmanlarS.Türkmenbaşy etrap hassahanasynyñ akuşer-ginekolog lukmany3 gün.

Boş iş orunlarynyň doly ady boýunça sözüň gözlegi