Iş gözlegi


Şu aşakdaky boş iş orunlar hödürlenýar:Eye 91 gezek görüldi

SebitHünär toparyBoş iş ornunyň doly adyTäzelenen
1Ahalsaglygy goraýyş hünärmenler, feldşerler, tehnik-stomotologlar, farmasewtlerGalkynyş OSM maşgala feldşeri3 gün.
2Ahalsaglygy goraýyş hünärmenler, feldşerler, tehnik-stomotologlar, farmasewtlerÝeñiş OSÖ maşgala feldşeri3 gün.
3Ahalsaglygy goraýyş we akuşerçilik boýunça hünärmenlerAkuşer-ginekolog3 gün.
4AhallukmanlarNarkolog lukmany3 gün.
5AhallukmanlarDeri-wenerolog lukmany3 gün.
6Ahalişgärler we hünäre gönükdirmek boýunça hünärmenlerAhal welaýatynyň zähmet we ilatyň iş bilen üpjünçiligi bölüminiň baş hünärmeni3 gün.
7Ahaldurmuş we pensiýa üpjünçiligi boýunça döwlet gullukçylaryAhal welaýatynyň zähmet we ilatyň iş bilen üpjünçiligi müdirliginiň Bugalteriýa bölüminiň esasy hünarmeni3 gün.
8Ahaldurmuş we pensiýa üpjünçiligi boýunça döwlet gullukçylaryAhal welaýatynyň zähmet we ilatyň iş bilen üpjünçiligi müdirliginiň Zähmet bölüminiň esasy hünarmeni3 gün.
9Ahaldurmuş we pensiýa üpjünçiligi boýunça döwlet gullukçylaryAhal welaýatynyň zähmet we ilatyň iş bilen üpjünçiligi boýunça işgärler bilen işlemek hünärmeni3 gün.
10Ahaldurmuş we pensiýa üpjünçiligi boýunça döwlet gullukçylaryAhal welaýatynyň zähmet we ilatyň iş bilen üpjünçiligi müdirligiň başlygy3 gün.

Boş iş orunlarynyň doly ady boýunça sözüň gözlegi