Iş gözlegi


Şu aşakdaky boş iş orunlar hödürlenýar:Eye 9 gezek görüldi

SebitHünär toparyBoş iş ornunyň doly adyTäzelenen
1DaşoguzhasabatçylarTürkmenistanyň "Türkmenbaşy" PTB-ň Köneürgenç etrap şahamçasy Buhgalter hasaby we hasabatyny bölüminiň baş hünärmeni20 min.
2Ahalbölümçeleriň ýolbaşçylaryMekdep müdir1 gün
3Ahalbilim ulgamyndaky pedagogik işgärler we hünärmenlerBaş hünärmen1 gün
4AhalhasabatçylarTKAAWBEB-niñ baş hasapcysy1 gün
5DaşoguzlukmanlarS.Türkmenbaşy etrap hassahanasynyñ ýokanç keseller lukmany (0,5)1 gün
6Daşoguzsaglygy goraýyş we akuşerçilik boýunça hünärmenlerS.Türkmenbaşy etrap hassahanasynyñ 373-nji oba saglyk öýünde maşgala şepagat uýasy1 gün
7Daşoguzsaglygy goraýyş we akuşerçilik boýunça hünärmenlerS.Türkmenbaşy etrap hassahanasynyñ 377-nji oba saglyk öýünde maşgala şepagat uýasy1 gün
8Daşoguzsaglygy goraýyş we akuşerçilik boýunça hünärmenlerS.Türkmenbaşy etrap hassahanasynyñ 386-njy oba saglyk öýünde maşgala feldşeri1 gün
9Daşoguzsaglygy goraýyş we akuşerçilik boýunça hünärmenlerS.Türkmenbaşy etrap hassahanasynyñ 380-nji oba saglyk öýünde maşgala şepagat uýasy1 gün
10Daşoguzsaglygy goraýyş we akuşerçilik boýunça hünärmenlerS.Türkmenbaşy etrap hassahanasynyñ 387-nji oba saglyk öýünde maşgala feldşeri1 gün

Boş iş orunlarynyň doly ady boýunça sözüň gözlegi