Iş gözlegi


Şu aşakdaky boş iş orunlar hödürlenýar:Eye 30 gezek görüldi

SebitHünär toparyBoş iş ornunyň doly adyTäzelenen
91DaşoguzlukmanlarGubadag etrap Hassahanasynyñ reanimasiya bolumi,anestoziologwe reanematolog lukmany(0.50)20 gün.
92DaşoguzlukmanlarGubadag etrabynyñ Hassahanasynda 136 OSM-i Ultases barlag we kesel kesgitleyish lukmany(0.25)20 gün.
93DaşoguzlukmanlarGubadag etrap Hassahanasynyñ Hirurgiya boluminin mudiri,(0.25)20 gün.
94Daşoguzbilim ulgamyndaky pedagogik işgärler we hünärmenlerGubadag etrabynyñ 2-10-14-21-30-53-njy orta mekdeplerine biologiya mugallymy20 gün.
95Daşoguzbilim ulgamyndaky pedagogik işgärler we hünärmenlerGubadag etrabynyñ 15-30-34-40-46-njy orta mekdeplerine informatika mugallymy20 gün.
96Daşoguzbilim ulgamyndaky pedagogik işgärler we hünärmenlerGubadag etrabynyñ 2-7-9-14-26-29-32-53-56-57-nji orta mekdeplerine fizika mugallymy20 gün.
97Daşoguzbilim ulgamyndaky pedagogik işgärler we hünärmenlerGubadag etrabynyñ 4-nji irta mekdebine mudir20 gün.
98Daşoguzbilim ulgamyndaky pedagogik işgärler we hünärmenlerGubadag etrabynyñ 10njy orta mekdebine ykdysadyyet mugallymy20 gün.
99Ahalýeňil awtomobilleriň,taksileriň we awtofurgonlaryň sürüjileriSurji20 gün.
100Ahalbilim ulgamyndaky pedagogik işgärler we hünärmenlerTalimci mugallym20 gün.

Boş iş orunlarynyň doly ady boýunça sözüň gözlegi