Iş gözlegi


Şu aşakdaky boş iş orunlar hödürlenýar:Eye 28 gezek görüldi

SebitHünär toparyBoş iş ornunyň doly adyTäzelenen
1211Marymal lukmanlarySakarçäge etrap döwlet weterinariýa gullugynda ýokary weterinar lukman6 aý.
1212Marymal lukmanlarySakarçäge etrap döwlet weterinariýa gullugynda uly weterinar feldşer6 aý.
1213Marymal lukmanlaryS-cäge ertap döwlet weternariýa gullugynda weternar lukman6 aý.
1214Balkanýükçiler, kömekçi hojalyklardaky işçilersapançy6 aý.
1215Marymal lukmanlarySakarçäge etrap döwlet weterinariýa gullugynda uly weterinar lukman6 aý.
1216Marymal lukmanlaryS-cäge ertap weternariýa gullugynda kiçi weternar lukman6 aý.
1217Marymaşynlaryň we enjamlaryň operatorySakarçäge etrap Watan sport desgasynda ýyladyş ulgamynyñ operatory6 aý.
1218Marymaşynlaryň we enjamlaryň operatorySakarçäge etrap Watan sport desgasynda ýyladyş ulgamynyñ operatory6 aý.
1219LebaphimiklerHaryt çig-mal sehiniň haryt çig-mal parky uçastogynyň başlygy6 aý.
1220Marymaşynlaryň we enjamlaryň operatoryS-cäge etrap Watan sport desga ýyladyş ulgamynyñ operatory6 aý.

Boş iş orunlarynyň doly ady boýunça sözüň gözlegi