Iş gözlegi


Şu aşakdaky boş iş orunlar hödürlenýar:Eye 48 gezek görüldi

SebitHünär toparyBoş iş ornunyň doly adyTäzelenen
1221Lebapgeodeziýaçylar, kartograflar, topograflarBaş plan toparyň başlygy6 aý.
1222AhalişçileriIşçi6 aý.
1223Ahalremont edýän mehanikler we slesarlarmontažnik6 aý.
1224Ahalreňkleýji, laklaýjy we şoňa golaý hünärler boýunça hünärmenlerBoýagçy6 aý.
1225Ahalslesar-santehnikler we slesar-turba geçirijilerSantehnik6 aý.
1226Ahalbölümçeleriň ýolbaşçylaryBrigadir6 aý.
1227Ahalbölümçeleriň ýolbaşçylaryGurluşyk meýdan başlygy6 aý.
1228Ahalgeodeziýaçylar, kartograflar, topograflargeodezist6 aý.
1229Ahalbölümçeleriň ýolbaşçylaryBaş aşpez6 aý.
1230Ahalgarawullar (sakçylar), garderobçylar,liftçilerGarawul6 aý.

Boş iş orunlarynyň doly ady boýunça sözüň gözlegi