Iş gözlegi


Şu aşakdaky boş iş orunlar hödürlenýar:Eye 121 gezek görüldi

SebitHünär toparyBoş iş ornunyň doly adyTäzelenen
1231Balkanslesarlar we gurluşykda işleýän elektrikler, elektromontajçylarýerüsti gurnamalary we tehniki ulanyş boýunça slesar abatlaýjyýyl töweregi
1232Balkanbölümçeleriň ýolbaşçylaryDuz gaplaýjy sehiniň başlygyýyl töweregi
1233Balkanbölümçeleriň ýolbaşçylaryAwtoulag sehiniň başlygyýyl töweregi
1234Balkanbölümçeleriň ýolbaşçylaryTehniki-önümçilik bölüminiň başlygyýyl töweregi
1235BalkanhasabatçylarBaş buhgalterýyl töweregi
1236Balkanbölümçeleriň ýolbaşçylaryBaş markşeýderýyl töweregi
1237Balkanbölümçeleriň ýolbaşçylaryDirektoryň orunbasaryýyl töweregi
1238DaşoguzykdysatçylarTürkmenistanyñ "Daýhanbank" döwlet täjirçilik bankynyñ S Türkmenbaşy etrap şahamçasynyñ Dolandyryjysyýyl töweregi
1239Balkanmaşinistleri oba hojalyk enjamlarynyňTehniki gazlar sehiniň kpmpressor desgalarynyň maşinistyýyl töweregi
1240Balkangämi mehanikleri,samolýotyň uçarmany,dispetçerGämielektrogurnawçy akkumlýatorçysyýyl töweregi

Boş iş orunlarynyň doly ady boýunça sözüň gözlegi