Iş gözlegi


Şu aşakdaky boş iş orunlar hödürlenýar:Eye 38 gezek görüldi

SebitHünär toparyBoş iş ornunyň doly adyTäzelenen
1231Ahalammarçylar,harytlara bellik goýujylar, jemleýjiler, tertipläp gaplaýjylarAmmar müdiri6 aý.
1232Ahalhojalyk hyzmatlary boýunça işgärHojalyk bölümine jogapkär hünärmen6 aý.
1233Ahalhojalyk hyzmatlary boýunça işleýän, kassirlar we telefanistlerÜpjünçi6 aý.
1234Ahalbölümçeleriň ýolbaşçylaryBölüm başlyk PTO6 aý.
1235Ahalmaglumatlary taýarlamak boýunça işgärhasapçy6 aý.
1236AhalhasabatçylarBaş hasapçy 6 aý.
1237Ahalbölümçeleriň ýolbaşçylaryIşgärler bölümiň müdiri6 aý.
1238Ahalkompýuter sistemalaryny işläp taýýarlaýjylar we seljerijilerkompýuter enjamlaryna gözegçi (IT)6 aý.
1239AhallukmanlarLukman6 aý.
1240Ahalbölümçeleriň ýolbaşçylaryDirektoryň orunbasary6 aý.

Boş iş orunlarynyň doly ady boýunça sözüň gözlegi