Iş gözlegi


Şu aşakdaky boş iş orunlar hödürlenýar:Eye 64 gezek görüldi

SebitHünär toparyBoş iş ornunyň doly adyTäzelenen
1241Balkaninžener-himikler we tehnologlar Tehnolog8 aý.
1242Balkanraýat we senagat gurluşygy,ulanyş we abatlaýyş,gidrotehnika boýunça inženerlerInžener-gurluşykçy8 aý.
1243Balkanhowpsuzlyk we hil boýunça gözegçilerZähmeti goramak we tehniki howpsuzlyk boýunça inžener8 aý.
1244Balkanhukuk gurşawyndaky hünärmenlerHukukçy8 aý.
1245Balkanişgärler we hünäre gönükdirmek boýunça hünärmenlerIşgärler boýunça hünärmen8 aý.
1246Balkanbinagärler , şäher gurujylar, ulag merkezleriniň taslamasyny düzüjiler Arhitektor8 aý.
1247MarylukmanlarEpidemiolog lukmsn8 aý.
1248Marysaglygy goraýyş hünärmenler, feldşerler, tehnik-stomotologlar, farmasewtlerSakarçäge etrap hassahanasynda Maşgala feldşer8 aý.
1249MarylukmanlarSakarçäge etrap hassahanasynda Maşgala lukman8 aý.
1250MarylukmanlarSakarçäge etrap hassahanasynda Psihiatr lukman8 aý.

Boş iş orunlarynyň doly ady boýunça sözüň gözlegi