Iş gözlegi


Şu aşakdaky boş iş orunlar hödürlenýar:Eye 112 gezek görüldi

SebitHünär toparyBoş iş ornunyň doly adyTäzelenen
1251Marybilim ulgamyndaky pedagogik işgärler we hünärmenlerŞepagat uýasy 21-nji orta mekdep6 aý.
1252MarylukmanlarLukman6 aý.
1253Marybilim ulgamyndaky pedagogik işgärler we hünärmenlerTerbiýeçilik orunbasary6 aý.
1254Balkanbölümçeleriň ýolbaşçylaryZähmeti goramak we howpsuzlyk tehnika bölümi6 aý.
1255Balkanremont edýän mehanikler we slesarlarmehanik6 aý.
1256Balkanbölümçeleriň ýolbaşçylaryTehnika bölüminiň başlygy6 aý.
1257Aşgabatbölümçeleriň ýolbaşçylaryMarketing bölüminiň başlygy6 aý.
1258Balkanbölümçeleriň ýolbaşçylaryGümrük edaralary bilen işleşýän bölüminiň başlygy6 aý.
1259Aşgabatýükçiler, kömekçi hojalyklardaky işçilerÝükçi6 aý.
1260Balkankranlaryň, ýük galdyryjylaryň we şoňa meňzeş maşynlaryň maşinistleriawtokranyň operatory6 aý.

Boş iş orunlarynyň doly ady boýunça sözüň gözlegi