Iş gözlegi


Şu aşakdaky boş iş orunlar hödürlenýar:Eye 99 gezek görüldi

SebitHünär toparyBoş iş ornunyň doly adyTäzelenen
1261Balkanbölümçeleriň ýolbaşçylaryönümçilik uçastogynyň başlygyýyl töweregi
1262Balkanişçileriişçi (artemiýa)ýyl töweregi
1263Balkanýeňil awtomobilleriň,taksileriň we awtofurgonlaryň sürüjilerisürüji (artemiýa)ýyl töweregi
1264Balkangämi mehanikleri,samolýotyň uçarmany,dispetçerGäminiň kapitany (artemiýa)ýyl töweregi
1265Balkanişçilerioperator (artemiýa)ýyl töweregi
1266Maryýeňil awtomobilleriň,taksileriň we awtofurgonlaryň sürüjileriOguzhan etrap "Turkmengaz" Döwlet konserniniñ Ulaglar müdirligi, Sürüji ýyl töweregi
1267Daşoguzbölümçeleriň ýolbaşçylaryDirektoryň orunbasaryýyl töweregi
1268Balkanhimiklerlaborantýyl töweregi
1269Balkanbölümçeleriň ýolbaşçylaryFarmasewt (gumdag,Hazar,Türkmenbaşy şäherlerindeýyl töweregi
1270Balkanremont edýän mehanikler we slesarlarmehanik (artemiýa)ýyl töweregi

Boş iş orunlarynyň doly ady boýunça sözüň gözlegi