Iş gözlegi


Şu aşakdaky boş iş orunlar hödürlenýar:Eye 79 gezek görüldi

SebitHünär toparyBoş iş ornunyň doly adyTäzelenen
1271Balkanbölümçeleriň ýolbaşçylaryMüdir-Prowizorýyl töweregi
1272Balkaninžener-elektrikler, inžener-energetikler elektrikýyl töweregi
1273Balkanbölümçeleriň ýolbaşçylaryartemiýa bölüm müdiriýyl töweregi
1274Balkanbölümçeleriň ýolbaşçylaryartemiýa bölüminiň direktoryýyl töweregi
1275Balkanhimiklerlaborantýyl töweregi
1276Balkanhimiklerhimik-seljerijiýyl töweregi
1277BalkanhimiklerBarlaghananyň başlygyýyl töweregi
1278Balkanmal lukmanlaryweterinar lukmanyýyl töweregi
1279Balkansaglygy goraýyş we akuşerçilik boýunça hünärmenlersaglygy goraýyş işgäriýyl töweregi
1280Balkanremont edýän mehanikler we slesarlarÖnümçilik bölüminiň sowadyjy enjamynyň slesaryýyl töweregi

Boş iş orunlarynyň doly ady boýunça sözüň gözlegi