Iş gözlegi


Şu aşakdaky boş iş orunlar hödürlenýar:Eye 171 gezek görüldi

SebitHünär toparyBoş iş ornunyň doly adyTäzelenen
1281Balkanişçileribalyk ýetişdirijiýyl töweregi
1282Balkanmaşynlaryň we enjamlaryň operatorybalygy ýetişdirme desganyö nobatçy operatoryýyl töweregi
1283Balkanmaşynlaryň we enjamlaryň operatorykömekçi enjamlaryň operatory ýyl töweregi
1284Balkankompýuter sistemalaryny işläp taýýarlaýjylar we seljerijilerawtomatiki ulgamynyň slesaryýyl töweregi
1285Balkanbölümçeleriň ýolbaşçylaryhojalyk dolandyryş bölüminiň başlygyýyl töweregi
1286Balkangümrük we serhetçi gözegçilerilogistika boýunça hünärmenýyl töweregi
1287Balkanbölümçeleriň ýolbaşçylarybaş hünärmenýyl töweregi
1288Balkanbölümçeleriň ýolbaşçylaryişgärler bölüminiň baş hünärmeniýyl töweregi
1289Balkanbölümçeleriň ýolbaşçylarybaş hasapçyýyl töweregi
1290Balkanbölümçeleriň ýolbaşçylarydükanlaryň müdiriýyl töweregi

Boş iş orunlarynyň doly ady boýunça sözüň gözlegi