Iş gözlegi


Şu aşakdaky boş iş orunlar hödürlenýar:Eye 12 gezek görüldi

SebitHünär toparyBoş iş ornunyň doly adyTäzelenen
121DaşoguzlukmanlarGubadag etrap Hassahanasynyñ MB we KA boluminiñ dish lukmany (0.25) (h/h)24 gün.
122DaşoguzlukmanlarGubadag etrap Hassahanasynyñ barlaghana boluminiñ laborant lukmany 0.75)(h/h)24 gün.
123DaşoguzlukmanlarGubadag etrap Hassahanasynyñ gayragoyulmasyz akusher komegimi bermek ucin akusher-gnekolog lukmany (0.50)24 gün.
124DaşoguzlukmanlarGubadag etrap Hassahanasynyñ caga dogrulyan boluminin mudiri(h/h)24 gün.
125DaşoguzlukmanlarGubadag etrap Hassahanasynyñ maslahat berish we keseliñ anyklayysh boluminin mudiri (h/h)24 gün.
126DaşoguzlukmanlarGubadag etrap Hassahanasynyñ MB we KA boluminiñ immunolog lukmany(0.50)24 gün.
127DaşoguzlukmanlarGubadag etrap Hassahanasynyñ Hirurgiya bolumi, anesteziolog lukmany(0.25)24 gün.
128DaşoguzlukmanlarGubadag etrap Hassahanasynyñ reanimasiya bolumi,anestoziologwe reanematolog lukmany(0.50)24 gün.
129DaşoguzlukmanlarGubadag etrabynyñ Hassahanasynda 136 OSM-i Ultases barlag we kesel kesgitleyish lukmany(0.25)24 gün.
130DaşoguzlukmanlarGubadag etrap Hassahanasynyñ Hirurgiya boluminin mudiri,(0.25)24 gün.

Boş iş orunlarynyň doly ady boýunça sözüň gözlegi