Iş gözlegi


Şu aşakdaky boş iş orunlar hödürlenýar:Eye 52 gezek görüldi

SebitHünär toparyBoş iş ornunyň doly adyTäzelenen
1291Ahalbölümçeleriň ýolbaşçylaryBaş aşpez8 aý.
1292Ahalgarawullar (sakçylar), garderobçylar,liftçilerGarawul8 aý.
1293Ahalammarçylar,harytlara bellik goýujylar, jemleýjiler, tertipläp gaplaýjylarAmmar müdiri8 aý.
1294Ahalhojalyk hyzmatlary boýunça işgärHojalyk bölümine jogapkär hünärmen8 aý.
1295Ahalhojalyk hyzmatlary boýunça işleýän, kassirlar we telefanistlerÜpjünçi8 aý.
1296Ahalbölümçeleriň ýolbaşçylaryBölüm başlyk PTO8 aý.
1297Ahalmaglumatlary taýarlamak boýunça işgärhasapçy8 aý.
1298AhalhasabatçylarBaş hasapçy 8 aý.
1299Ahalbölümçeleriň ýolbaşçylaryIşgärler bölümiň müdiri8 aý.
1300Ahalkompýuter sistemalaryny işläp taýýarlaýjylar we seljerijilerkompýuter enjamlaryna gözegçi (IT)8 aý.

Boş iş orunlarynyň doly ady boýunça sözüň gözlegi