Iş gözlegi


Şu aşakdaky boş iş orunlar hödürlenýar:Eye 142 gezek görüldi

SebitHünär toparyBoş iş ornunyň doly adyTäzelenen
1291Balkanbölümçeleriň ýolbaşçylarybaş hünärmen1 ýylda köp
1292Balkanbölümçeleriň ýolbaşçylaryişgärler bölüminiň baş hünärmeni1 ýylda köp
1293Balkanbölümçeleriň ýolbaşçylarybaş hasapçy1 ýylda köp
1294Balkanbölümçeleriň ýolbaşçylarydükanlaryň müdiri1 ýylda köp
1295Balkanhasabatçylaresasy hünärmen-hasapçy1 ýylda köp
1296Balkanhasabatçylarbuhgalter-kassir1 ýylda köp
1297Balkanbölümçeleriň ýolbaşçylarykätip1 ýylda köp
1298Balkanbölümçeleriň ýolbaşçylaryBaş direktoryň kömekçisi1 ýylda köp
1299Balkanbölümçeleriň ýolbaşçylaryBaslygyn orunbasary1 ýylda köp
1300DaşoguzlukmanlarLukman1 ýylda köp

Boş iş orunlarynyň doly ady boýunça sözüň gözlegi