Iş gözlegi


Şu aşakdaky boş iş orunlar hödürlenýar:Eye 43 gezek görüldi

SebitHünär toparyBoş iş ornunyň doly adyTäzelenen
1291AhalişçileriIşçi7 aý.
1292Ahalremont edýän mehanikler we slesarlarmontažnik7 aý.
1293Ahalreňkleýji, laklaýjy we şoňa golaý hünärler boýunça hünärmenlerBoýagçy7 aý.
1294Ahalslesar-santehnikler we slesar-turba geçirijilerSantehnik7 aý.
1295Ahalbölümçeleriň ýolbaşçylaryBrigadir7 aý.
1296Ahalbölümçeleriň ýolbaşçylaryGurluşyk meýdan başlygy7 aý.
1297Ahalgeodeziýaçylar, kartograflar, topograflargeodezist7 aý.
1298Ahalbölümçeleriň ýolbaşçylaryBaş aşpez7 aý.
1299Ahalgarawullar (sakçylar), garderobçylar,liftçilerGarawul7 aý.
1300Ahalammarçylar,harytlara bellik goýujylar, jemleýjiler, tertipläp gaplaýjylarAmmar müdiri7 aý.

Boş iş orunlarynyň doly ady boýunça sözüň gözlegi