Iş gözlegi


Şu aşakdaky boş iş orunlar hödürlenýar:Eye 149 gezek görüldi

SebitHünär toparyBoş iş ornunyň doly adyTäzelenen
1301BalkanlukmanlarRentgenolog lulmanyýyl töweregi
1302DaşoguzlukmanlarPatologoanatom lukmanýyl töweregi
1303BalkanişçileriOkuw we dolandyryş binasynyň abadanlaşdyrmak boýunça işçisiýyl töweregi
1304BalkanişçileriElektrikýyl töweregi
1305BalkanişçileriKömekçi işgärýyl töweregi
1306Balkanbilim ulgamyndaky pedagogik işgärler we hünärmenlerHukuk meseleleri boýunça direktoryň kömekçisiýyl töweregi
1307Balkanbilim ulgamyndaky pedagogik işgärler we hünärmenlerMekdep müdiriniň okuw önümçilik işleri boýunça orunbasaryýyl töweregi
1308Balkanbilim ulgamyndaky pedagogik işgärler we hünärmenlerMugallymýyl töweregi
1309Balkanbilim ulgamyndaky pedagogik işgärler we hünärmenlerIşgärler bölüminiň başlygyýyl töweregi
1310Balkangämileriň paluba toparlarynyň agzalary we şoňa golaý kärdäki işçilerÄtiýaçlykdaky ekipaž agzalary toparynyň kapitanynyň 2-nji kömekçisiýyl töweregi

Boş iş orunlarynyň doly ady boýunça sözüň gözlegi