Iş gözlegi


Şu aşakdaky boş iş orunlar hödürlenýar:Eye 42 gezek görüldi

SebitHünär toparyBoş iş ornunyň doly adyTäzelenen
1301Ahalhojalyk hyzmatlary boýunça işgärHojalyk bölümine jogapkär hünärmen7 aý.
1302Ahalhojalyk hyzmatlary boýunça işleýän, kassirlar we telefanistlerÜpjünçi7 aý.
1303Ahalbölümçeleriň ýolbaşçylaryBölüm başlyk PTO7 aý.
1304Ahalmaglumatlary taýarlamak boýunça işgärhasapçy7 aý.
1305AhalhasabatçylarBaş hasapçy 7 aý.
1306Ahalbölümçeleriň ýolbaşçylaryIşgärler bölümiň müdiri7 aý.
1307Ahalkompýuter sistemalaryny işläp taýýarlaýjylar we seljerijilerkompýuter enjamlaryna gözegçi (IT)7 aý.
1308AhallukmanlarLukman7 aý.
1309Ahalbölümçeleriň ýolbaşçylaryDirektoryň orunbasary7 aý.
1310Ahaldükanlaryň satyjylarySatyjy7 aý.

Boş iş orunlarynyň doly ady boýunça sözüň gözlegi