Iş gözlegi


Şu aşakdaky boş iş orunlar hödürlenýar:Eye 57 gezek görüldi

SebitHünär toparyBoş iş ornunyň doly adyTäzelenen
1301Daşoguzlukmanlarinçe keseller bölüminiň müdiri(0,50)6 aý.
1302DaşoguzlukmanlarPsihiatr narkolog lukman6 aý.
1303DaşoguzlukmanlarPsihiatr narkolog lukman6 aý.
1304Daşoguzhoreograflar we tansçylarS.A.Nyyazow adyndaky etrap medeniyet merkezinin tans goyujysy6 aý.
1305Daşoguzbölümçeleriň ýolbaşçylaryDolandyryjy6 aý.
1306Daşoguzbölümçeleriň ýolbaşçylaryBaş lukmanyň ilkinji mediko-sanitariýa işleri boýunça orunbasary6 aý.
1307DaşoguzlukmanlarLukman - usulýetçi6 aý.
1308Daşoguzfizikler we astronomlarDozimetrist inženery6 aý.
1309Marytäjirçilik işi boýunça hünärmenler, Oguzhan etrap Alyjylar jemgyýeti, 2-derejeli satyjy6 aý.
1310DaşoguzlukmanlarAkdepe we Gurbansoltan eje etrapara kazyýet lukmancylyk bilermenia6 aý.

Boş iş orunlarynyň doly ady boýunça sözüň gözlegi