Iş gözlegi


Şu aşakdaky boş iş orunlar hödürlenýar:Eye 37 gezek görüldi

SebitHünär toparyBoş iş ornunyň doly adyTäzelenen
1521Ahalmaşinistleri oba hojalyk enjamlarynyňTraktoryň maşinisti8 aý.
1522Ahalkranlaryň, ýük galdyryjylaryň we şoňa meňzeş maşynlaryň maşinistleriDiňli kranyň maşinisti8 aý.
1523AhalişçileriIşçi8 aý.
1524AhalişçileriArmaturcy8 aý.
1525Ahalişçileriýakylýan peçlerde ýükleýji-düşüriji8 aý.
1526Ahalişçileriçig kerpiç örüji8 aý.
1527Ahalişçileristropnyjy8 aý.
1528Ahalişçilerielektromontýor8 aý.
1529Ahalişçilerikebşirleýji8 aý.
1530AhalişçileriUssa8 aý.

Boş iş orunlarynyň doly ady boýunça sözüň gözlegi