Iş gözlegi


Şu aşakdaky boş iş orunlar hödürlenýar:Eye 75 gezek görüldi

SebitHünär toparyBoş iş ornunyň doly adyTäzelenen
1551Marygurluşykçy, kerpiç örüji, agaç ussasykerpiç öriji ýyl töweregi
1552Maryreňkleýji, laklaýjy we şoňa golaý hünärler boýunça hünärmenlerreňkleýji ýyl töweregi
1553Marygurluşykçy, kerpiç örüji, agaç ussasybetonçyýyl töweregi
1554Maryinžener-elektrikler, inžener-energetikler elektro montýorýyl töweregi
1555Maryhasabatçylarbaşhasapçynyň orunbasaryýyl töweregi
1556Maryişçileridürli işçiýyl töweregi
1557Maryýük awtomobilleriniň sürüjilerisüriji ýyl töweregi
1558Marybölümçeleriň ýolbaşçylaryÖnümçilik tehniki bölümi ýyl töweregi
1559MarylukmanlarBarlaghana lukmanyýyl töweregi
1560Marysaglygy goraýyş we akuşerçilik boýunça hünärmenlerMaşgala lukmanyýyl töweregi

Boş iş orunlarynyň doly ady boýunça sözüň gözlegi